جستجو
Menu

بدمینتون

بازی است كه با راكت و توپ پردار یا پلاستیكی در زمین كه به وسیله تور به دو قسمت مساوی تقسیم شده است انجام میشود. این بازی در هوای آزاد نیز انجام میگردد. باید توجه داشت توپ بدمینتون سبك میباشد، در نتیجه در مكانهایی كه باد میوزد به طور دلخواه نمی توان بازی كرد. هرگاه در هر قسمت زمین یك نفر قرار گیرند آن را بازی دو نفره یا دوبل میگویند. ورزش بدمینتون به عنوان یک بازی پر هیجان و شاداب، محبوبیت و طرفداران زیادی پیدا کرده است. بازی بدمینتون سرعتی بوده و نیازمند استقامت، دقت، تعادل و تصمیم گیریهای بسیار سریع میباشد. این بازی در فضای باز و بسته انجام میشود ولی انجام این بازی در فضاهای باز به علت وزن کم توپ که در اثر وزش کمترین نسیم منحرف میشود از دقت کمتری برخوردار است. بازی بدمینتون بر روی زمینی به شکل مستطیل بصورت انفرادی و یا دوبل انجام می شود. در بازیهای انفرادی در هر قسمت زمین یک نفر ودر بازیهای دوبل در هر قسمت زمین دو نفر قرار میگیرند. مسابقات بدمینتون در سه گیم صورت میگیرد که برنده باید دو گیم از سه گیم را برده باشد. زمین بازی انفرادی و دوبل بدمینتون، مستطیل شکل بوده و بوسیله تور به دو قسمت مساوی تقسیم میشود. در هر قسمت یک خط کوتاه سرویس و یک خط بلند سرویس بصورت عرضی به موازات تور وجود دارد و یک خط مرکزی در امتداد عمود بر تور و مابین دو خط فوق قرار میگیرد. در زمین بازی انفرادی در هر طرف تور ، طول زمین 7/6 و عرض آن 18/5 متر میباشد. خط منطقه سرویس در 76/0 متر از خط سرویس دو نفره واقع شده و خط محدوده سقوط سرویس در فاصله 98/1 متری از تور قرار دارد. بدین ترتیب حد انتهایی یا طول زمین برای هر دو بازی انفرادی و دوبل یکی است ولی در بازیهای دوبل هر زمین سرویس 76 سانتیمتر کوتاهتر از زمین انفرادی میباشد. این بازی یه عات جذابیت و تحرکات و همچنین ظرفیت و دقت زیادی که دارد و به جهت رد و بدل شدن سریع ضربات و امتیازات، تماشاچیان زیادی را به خود اختصاص داده است. صندلیها و یا سکوهای مورد استفاده برای تماشاچیان ممکن است در دو و یا یک سمت طولی زمین در جایی که محل بازیها به سهولت قابل دید باشد، قرار داده شود. جایگاه تماشاچیان ممکن است از همکف و یا از ارتفاع 45 تا 90 سانتیمتر کف سالن و با شیب محدود 27 درجه با حفظ حریم لازم طرح و اجرا گردد. به گونهای که دید کافی برای همه نسبت به زمین بازی فراهم شود. حداقل تعداد تماشاچیان در سطح شهر حدود 3000 نفر، در سطح استان و منطقه 5000 و در سطح ملی و المپیک تا حدود 8000 نفر ممکن است در نظر گرفته شود.

شاتل و یا توپ مخصوص

توپ بدمینتون ممکن است از مواد طبیعی یا مصنوعی ساخته شود. پایه توپ از جنس چوب پنبه به قطر 5/2 الی 75/3 سلنتیمتر میباشد که یک لایه چرمی آن را میپوشاند و 14 الی 16 پرک به طول 25/6 الی 7 سانتیمتر درون پایه محکم میر فوقانی پرها 8/5 سانتیمتر می باشد. وزن توپ با توجه به شرایط جوی محل بازی بین 74/4 تا 5/5 گرم متغیر است.

راکت

راکت های بازی بدمینتون در سه نوع سبک، متوسط و سنگین ساخته میشود که بوسیله رشته های باریک مشبک به قاب کشیده می;شود. سطح تماس باید مسطح و عاری از هر گونه شیب اضافی یا برجستگی باشد. چگونگی گذاشتن زهها از یکدیگر باید یکنواخت بوده و محکمی آن در قسمت های مختلف راکت مساوی باشد. قاب راکت به انضمام دسته آن نباید بیش از 68 سانتیمتر و عرض آن نیز باید بیشتر از 23 سانتیمتر باشد. همچنین طول سر راکت نباید از 29 سانتیمتر بیشتر باشد.

لباس

لباس بازیکنان باید مطابق قوانین بین المللی بازی، سبک و آزاد باشد تا ورزشکاران بتوانند حرکات مانوری لازم را به راحتی انجام دهند. همچنین لباس باید قابلیت تبادل حرارتی بدن را داشته باشد.

کفش

کفش مناسب برای بازی بدمینتون در سالن باید دارای کف پلاستیکی صاف و برای بازی در فضای باز باید با کف آجدار باشد. بطور کلی کفش بازیکنان باید به گونه ای پیش بینی شود که دارای ویژگیهای مورد نیاز برای استفاده بر روی کفپوش بوده و مطابق قوانین بین المللی باشد پوشیدن جورابهای ضخیم برای محافظت از پاها مفید است.

طول قطر زمین

طول قطر هر زمین بدمینتون باید 723ر14 متر باشد.بدمینتون ورزشی است که نیاز به قدرت، چابکی و دقت دارد. این ورزش یکی از ورزش های مورد علاقهی خیلی از ما است. برای ساختن یک زمین بازی، باید از ابعاد استاندارد آن آگاهی داشت. رعایت ابعاد مناسب، فضای بازی مناسب را تضمین می کند. هدف از این مقاله بحث در مورد اندازه گیری زمین بازی بدمینتون بر اساس تنظیمات سازمان بین المللی می باشد.ریشه بازی بدمینتون امروزی از کشور مستعمره هندوستان آغاز شده است و ارتباط خاصی با شهر پیونا، جایی که اولین بار این بازی صورت گرفت، دارد. این بازی رقابتی زیبا توسط افسران ارتش انگلستان، از هندوستان به کشورشان انتقال داده شد. هر شخصی میتواند به کمک یک راکت سبک وزن بدمینتون و ضربه زدن به توپی از روی تور، از این بازی لذت بخش استفاده کند. این بازی از سال 1992 بخشی از بازی های المپیک بوده است. زمین بدمینتون برای بازی تک نفره و دو نفره طراحی شده است. زمین بازی بدمینتون از نظر شکل، به زمین چمن تنیس شباهت دارد، اما ابعاد و قوانین ورزش تنیس با این ورزش متفاوت است. از آن جایی که این بازی در سطح بین المللی انجام می شود، لازم است که ابعاد یک زمین بدمینتون استاندارد باشد. به همین دلیل، اگر شما در حال ایجاد یک زمین جدیدی هستید، لازم است که اندازه های زمین را به درستی اعمال کنید. در این صورت این زمین می تواند برای مسابقات مورد استفاده قرار گیرد و به طور گسترده تری شناخته شود. مورد مهمی که برای ورزش بدمینتون و همه ورزش های مشابه باید مورد توجه قرار گیرد ابعاد زمین است. این قوانین توسط فدراسیون جهانی بدمینتون تنظیم شده است.

برای شروع، اجازه دهید با ساختار اساسی یک زمین بدمینتون آشنا شویم. زمین بازی بدمینتون به شکل مستطیل میباشد. این زمین دقیقاً از مرکز به دو نیم تقسیم شده و به صورت خط کشی شده و بخش های موازی است. تور، محدوده زمین بازی را برای بازی کنان مخالف مشخص می نماید. این خطوط در زمین بازی، محدوده فضای بازی را مشخص می نمایند. برای بازی های تک نفره و دو نفره خطوط مرزی جداگانه وجود دارد. یک خط مرکزی نیز در هر دو نیمه از زمین وجود دارد که زمین را به چهار بخش تقسیم می نماید. عرض زمین با توجه به قوانین بین المللی باید 20 فوت یا حدود 1ر6 متر باشد. طول زمین نیز 44 فوت یا حدود 4ر13 متر است. خطوط زمین باید به سادگی قابل تشخیص بوده و بهتر است به رنگ سفید یا زرد و با خطوطی به عرض ۴۰ میلی متر کشیده میشود. بنا بر این، مساحت کل زمین بازی 880 فوت مربع یا 74ر81 متر مربع است. در مسابقات تک نفره، ابعاد زمین کمی تغییر می کند. عرض زمین تک نفره کمتر است و مقدار آن حدود 17 فوت یا 18ر5 متر با خط مرز درونی است، در حالی که طول آن به همان مقدار باقی می ماند. بنا بر این، در بازی تک نفره، بازی کنان می-توانند به طور کامل از این طول بهره برداری کنند، اما از کل عرض خیر. به طور خلاصه، زمین تک نفره باریک تر، اما طولانی است. خط سرویس کوتاه به صورت موازی با تور، در فاصله 6 فوت و 6 اینچ (98ر1 متر) از تور در هر دو نیمه قرار دارد. سپس یک خط مرکزی سرویس که زمین را به دو نیم تقسیم می کند، به عرض، و از خط سرویس کوتاه شروع می شود. این خط مرکزی به گونه ای قرار داده شده که هر نیمه زمین در هر دو سوی تور را به دو قسمت کاملاً دقیق تقسیم می کند. در بازی های دو نفره، یک خط سرویس طولانی در پایان هر دو نیمه زمین، به دور از تور وجود دارد. این خط سرویس طولانی برای زمین دو نفره در حدود 2 فوت و 6 اینچ (76ر0 متر) از مرز عقبی می باشد. این تقسیم بندی ها باعث به وجود آمدن دو نوع لابی، لابی پشت و لابی جانبی می شود. لابی جانبی در یک بازی دو نفره استفاده می شود. هم چنین، باید حد اقل 5 فوت فضای خالی در اطراف زمین وجود داشته باشد.

ابعاد تور

همان طور که در نمودار بالا نشان داده شده است، پایه های تور (گوشههای تور) باید در ارتفاع 5 فوت و 1 اینچ (55ر1 متر) در دو طرف باشد، اما ارتفاع تور باید 5 فوت (524ر1 متر) در وسط آن باشد. اندازه مش و یا روزنه تور باید حداقل 15 میلی متر یا 20 میلی متر باشد. عرض تور باید حد اقل 1ر6 متر باشد. این نتیجه گیری مروری کوتاه بر ابعاد مورد نیاز این ورزش است.