جستجو
Menu

تنیس

تا آنجا که شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون ۱۲و ۱۳ میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد اما ارائه جدی این ورزش در سال ۱۸۷۲میلادی بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر لمینکتن ( انگلستان ) به مردم معرفی کرد.در آن زمان مقررات و خصوصیات این ورزش با آنچه اکنون می بینیم تفاوت بسیار داشت در سال ۱۸۷۷ میلادی ، اولین بار در دنیا مسابقات تنیـس با مقررات و قوانین بخصوصی در زمین های تنیس باشگاه تنیــس و کروکت ال انگلند و یمبلدون برگزار گردید . محلی که هم اکنون بزرگ ترین مسابقات تنیـس دنیا در آن برگزار می شود . – ظهور ورزش تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. ورزش تنیس به خاطر حضور اتباع انگلیسی در آبادان رونق خاصی داشت و اولین مسابقه تنیس بین تیم های آبادان و تهران به سال ۱۳۱۷تا ۱۳۲۰بر می گردد. و اولین سالی که ایران در جام دیویس شرکت نموده سال ۱۹۵۹بود. ورزش تنیس طی قرون دوازده و سیزده میالدی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد. ــ تنیس اصلیترین ورزش راکتی است. ــ این ورزش ابتدا در بریتانیا و بیشتر در میان اشراف زادگان رایج شد. 1 معروف هستند و هر دو سال یکبار برگزار میشوند. ً ــ چهار مسابقه بزرگ جهان که مجموعا به گرنداسلم ً گرنداسلم هستند. ــ تنیسهای آزاد آمریکا، استرالیا، فرانسه و انگلیس )ویمبلدون( مجموعا ــ زمین خاکی، زمین چمن، سالن تنیس و زمین آسفالت )نوع بسیار نرم آسفالت ورزشی( انواع زمینهای تنیس هستند. ــ عرض کلیه خطوط، 5سانتی متر و جزء زمین بازی است.

تعریف تنیس

نیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (انفرادی) یا بین دو تیم دو نفره (دوبل) بازی می‌شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه‌ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می‌کند. بازیکنی (یا تیمی) که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده است. این ورزش ابتدا در انگلستان، بیشتر در میان اعیان، رایج شد و سپس به کشورهای انگلیسی زبان رفت و اکنون در همه کشورها بازی می‌شود. تنیس از ورزش‌های المپیک است. در برخی از کشورها به آن تنیس میدانی می‌گویند تا از ورزش دیگری بنام تنیس شاهی که در سالن و در زمینی با ابعاد متفاوت بازی می‌شود متمایز گردد .
ابعاد زمین تنیس

زمین بازی ، مستطیلی است به طول ۷۷/۲۳به عرض ۲۳/۸ انفـرادی و عرض زمین دوبل ۹۷/۱۰متر و ارتقاع تور ۰۷/۱ متر از سطح زمین واقع و در وسط زمین ۹۱۴/۰ می باشد . مرکز مقطع پایه ها در فاصله ۹۱۴/۰ متری زمین واقع می شود . پهنای کلیه خطوس ۵ سانتی متر می باشد . و رنگ کلیه خطوط باید یکنواخت باشد . قطر توپ باید بیش از ۳۵/۶و کمتر از ۶۷/۶ سانتی متـر باشد به وزن آن بیش ا ز ۷/۵۶ گرم و کمتر از ۵/۵۸گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصله ۲۵۴ سانتی متر برای یک سطح بتونی بیش از ۱۳۵ سانتی متر و کمتر از ۱۴۷ سانتی متر باشد . فـــدراسیــون بین المللی تنیـــس با علائم ITF می باشد.