مجید رباطی

سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران

image
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خبر داد: بهسازی اماکن ورزشی پايتخت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تجهيز مجموعه های ورزشی پا...
1398/8/29
image
نخستین پروژه مشارکتی سازمان ورزش شهرداری کلید خورد
نخستین پروژه مشارکتی سازمان ورزش شهرداری تهران در راستاي تاكيد حن...
1398/8/29
image
گزارش عملکرد معاونت اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش
معاونت اماکن و فضاهای ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران با ارائه ی ...
1398/8/22