تاريخچه سازمان ورزش

در سال 1384اداره کل تربیت بدنی شهرداری تهران زیر نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تأسیس و فعالیت های خود را با حجم گسترده ای ادامه داد به طوریکه مسابقات ورزشی محلات در رشته های مختلف ورزشی آقایان و بانوان،گردهمایی های عمومی ورزشی و ایستگاههای تندرستی پارکی با حضور ده ها هزار نفر از شهروندان تهرانی برگزار می گردید . در کنار حجم وسیع برنامه های اختصاص یافته به شهروندان ، فعالیت های ورزشی و تفریحی ویژه کارکنان شهرداری تهران و خانواده ایشان نظیر مسابقات ورزشی ، آموزش شنا و گل گشت های یک روزه برگزار می شد .
 در سال 1388به دلیل گستردگی و حجم بالای فعالیت های ورزشی شهرداری تهران و تحت پوشش قراردادن تعداد بسیار زیادی از شهروندان و به منظور یکپارچگی و ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات ورزشی و تفریحی و افزایش کارایی و اثر بخشی سازمانی ، اداره کل تربیت بدنی که مسئول برگزاری فعالیت های ورزشی و تفریحی بود و شرکت فرهنگی ورزشی شهر که مدیریت بهره برداری مجموعه های ورزشی شهرداری را برعهده داشت ، ادغام شده و سازمان ورزش شهراری تهران تشکیل گردید .
مطابق اساسنامه سازمان ورزش شهرداری تهران (مصوب شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 14/07/1388و ابلاغ شهردار محترم تهران در تاریخ 03/09/1388به شماره 636068/8810)سازمانی است غیرانتفاعی و وابسته به شهرداری و مرکز اصلی این سازمان شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود می باشد .
از ابتدای سال 1389با تغییر مدیریت سازمان ورزش ، برنامه هاو فعالیت های ورزش شهروندی با افزایش کمی قابل توجهی ادامه یافت که از جمله آن می توان به افزایش500درصدی در رشته های ورزشی انفرادی و افزایش 100درصدی در رشته های ورزشی تیمی (بدون افزاش اعتبار)،ایجاد و راه اندازی آکادمی ورزش شهروندی ، راه اندازی نهضت داوطلبی با افزایش مشارکت داوطلبانه شهروندان در اجرای فعالیت های ورزشی،رویکرد محله محوری در برنامه ریزی ، برگزاری جشنواره تفریحات ورزشی ، راه اندازی انجمن ها و هیأت های ورزشی و تفریحی جدید و همچنین توسعه فرهنگ عمومی با مشارکت همه سنین در ورزش های همگانی اشاره نمود .