جستجو
Menu

مأموریت ورزشی شهرداری تهران " تأمین و توسعه ورزش همگانی " اعم از فعالیت های ورزشی سازمان یافته و سازمان نیافته ، بستر سازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی و مدیریت فضاهای ورزشی در کلیه مناطق و محلات شهر تهران با بکارگیری فن آوری نوین و اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص و بهره گیری از کلیه امکانات و تجهیزات شهرداری و ظرفیت و توانایی های بخش عمومي و خصوصی برای دسترسی آسان و ارزان به امکانات ورزشی و ارتقاي تندرستي شهروندان تهراني می باشد.