لیست خبر

برای نخستین بار در پایتخت برگزار شد؛ همایش آشنایی با رشته های ورزشی در منطقه 6 - 26 آبان 94شهر ورزش ـ تربیت‌بدنی منطقه 6 شهرداری برای اولین بار در پایتخت، همایش آشنایی با رشته های نوین  ورزشی را برگزار کرد.


 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، سمانه امین علی، مدیر ورزش منطقه 6  با  بیان اینکه آشنایی با ورزش های نو و جدید یکی از راهکارهای توسعه ورزش همگانی است، تربیت بدنی این منطقه نسبت به برگزاری همایش بزرگ معرفی ورزش های نوین برای اولین بار در سطح مناطق 22گانه اقدام کرد.

امین علی ادامه داد: در این همایش رشته های ورزشی پیلاتس، بادی بالانس، تای چی و.. از سوی مسوولان و مربیان این رشته های ورزشی به نمایش گذاشته شد تا شهروندان با کسب آگاهی و سنجش علاقه‌مندی خویش، رشته ورزشی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

این مراسم با حضور میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان شهرداری تهران، رحیمی، مشاور شهردار، غفوری، معاون اجتماعی و فرهنگی، دانشور قائم مقام وی و امینعلی مسوول ورزش بانوان شهرداری منطقه 6، مدیران و کارشناسان ورزشی  در مجموعه ورزشی الزهرا(س) 5 برگزار شد.


 


تعداد مشاهده: 1205
1394/8/26
print

برای نخستین بار در پایتخت برگزار شد؛ همایش آشنایی با رشته های ورزشی در منطقه 6 - 26 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ تربیت‌بدنی منطقه 6 شهرداری برای اولین بار در پایتخت، همایش آشنایی با رشته های نوین  ورزشی را برگزار کرد.

مدت قرارداد می باشد.


 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، سمانه امین علی، مدیر ورزش منطقه 6  با  بیان اینکه آشنایی با ورزش های نو و جدید یکی از راهکارهای توسعه ورزش همگانی است، تربیت بدنی این منطقه نسبت به برگزاری همایش بزرگ معرفی ورزش های نوین برای اولین بار در سطح مناطق 22گانه اقدام کرد.

امین علی ادامه داد: در این همایش رشته های ورزشی پیلاتس، بادی بالانس، تای چی و.. از سوی مسوولان و مربیان این رشته های ورزشی به نمایش گذاشته شد تا شهروندان با کسب آگاهی و سنجش علاقه‌مندی خویش، رشته ورزشی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

این مراسم با حضور میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان شهرداری تهران، رحیمی، مشاور شهردار، غفوری، معاون اجتماعی و فرهنگی، دانشور قائم مقام وی و امینعلی مسوول ورزش بانوان شهرداری منطقه 6، مدیران و کارشناسان ورزشی  در مجموعه ورزشی الزهرا(س) 5 برگزار شد.


 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/26

برای نخستین بار در پایتخت برگزار شد؛ همایش آشنایی با رشته های ورزشی در منطقه 6 - 26 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ تربیت‌بدنی منطقه 6 شهرداری برای اولین بار در پایتخت، همایش آشنایی با رشته های نوین  ورزشی را برگزار کرد.

مدت قرارداد می باشد.


 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، سمانه امین علی، مدیر ورزش منطقه 6  با  بیان اینکه آشنایی با ورزش های نو و جدید یکی از راهکارهای توسعه ورزش همگانی است، تربیت بدنی این منطقه نسبت به برگزاری همایش بزرگ معرفی ورزش های نوین برای اولین بار در سطح مناطق 22گانه اقدام کرد.

امین علی ادامه داد: در این همایش رشته های ورزشی پیلاتس، بادی بالانس، تای چی و.. از سوی مسوولان و مربیان این رشته های ورزشی به نمایش گذاشته شد تا شهروندان با کسب آگاهی و سنجش علاقه‌مندی خویش، رشته ورزشی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

این مراسم با حضور میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان شهرداری تهران، رحیمی، مشاور شهردار، غفوری، معاون اجتماعی و فرهنگی، دانشور قائم مقام وی و امینعلی مسوول ورزش بانوان شهرداری منطقه 6، مدیران و کارشناسان ورزشی  در مجموعه ورزشی الزهرا(س) 5 برگزار شد.


 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/26