لیست خبر

المپیاد دو میدانی محلات شهر تهران به پایان رسید - 29 آبان 94


شهر ورزش ـ با پایان المپیاد دو میدانی محلات شهر تهران ورزش کراران برتر پایتخت معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهردرای تهران، المپیاد دو و میدانی ویژه آقایان محلات  مناطق 22گانه  پایتخت با حضور ورزشکارانی از سراسر شهر تهران انجام پذیرفت.

در این مسابقات شرکت کنندگان در ماده های دوی 60 متر، دوی هزار متر، دوی کودکان و پرتاب مدیسینبال در رده های سنی مختلف باهم رقابت کردند.

براساس این گزارش، در ماده  دو 60 متر ورزشکارانی در رده  سنی 13تا 14 سال و 15 تا 18 سال باهم رقابت کردند و سرانجام در رده سنی نخست منطقه 21 اول شد و منطقه 18 دو عنوان دوم و سوم را  به خود اختصاص داد. در رده سنی دوم نیز مناطق 18، 12 و 20 به ترتیب حائز عناوین برتر شدند.

در ماده دوی هزار متر نیز مناطق 2، 7 و 4 در رده سنی 13 تا 14 سال عناوین اول تا سوم را کسب کردند و مناطق 7،3 و 2 به ترتیب در جایگاه اول تا سوم رده  سنی 15 تا 18 سال ایستادند.

رقابت‌ها در ماده دو کودکان در رده های سنی 7تا 8 سال، 9 تا 10 سال و 11 تا 12 سال انجام شد و در پایان با احتساب نتایج تیمی برترین ها معرفی شدند.

بر این اساس،  در رده سنی 7تا 8 سال تیمهای مناطق یک، 4 و 6 اول تا سوم شدند. در رده سنی 9 تا 10 سال منطقه یک مقام اول، منطقه 4 مقام دوم و منطقه 2 مقام سوم را کسب کردند.

عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی رده  سنی 11 تا 12 سال به ترتیب به مناطق 9 و 14 رسید و منطقه 2 بر سکوی سوم این رده ایستاد.

در ماده پرتاب مدیسینبال مناطق 3، 19، 18 در رده سنی 13 تا 14 سال و مناطق 3،12 و 7 در رده سنی 15 تا 18 سال موفق به کسب عناوین برتر رقابت ها شدند.

رقابت های دو ومیدانی اقاین محلات شهر تهران به میزبانی منطقه 3 روز 28 آبان ماه در مجموعه  ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد.

 


تعداد مشاهده: 617
1394/8/29
print

المپیاد دو میدانی محلات شهر تهران به پایان رسید - 29 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ با پایان المپیاد دو میدانی محلات شهر تهران ورزش کراران برتر پایتخت معرفی شدند.


مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهردرای تهران، المپیاد دو و میدانی ویژه آقایان محلات  مناطق 22گانه  پایتخت با حضور ورزشکارانی از سراسر شهر تهران انجام پذیرفت.

در این مسابقات شرکت کنندگان در ماده های دوی 60 متر، دوی هزار متر، دوی کودکان و پرتاب مدیسینبال در رده های سنی مختلف باهم رقابت کردند.

براساس این گزارش، در ماده  دو 60 متر ورزشکارانی در رده  سنی 13تا 14 سال و 15 تا 18 سال باهم رقابت کردند و سرانجام در رده سنی نخست منطقه 21 اول شد و منطقه 18 دو عنوان دوم و سوم را  به خود اختصاص داد. در رده سنی دوم نیز مناطق 18، 12 و 20 به ترتیب حائز عناوین برتر شدند.

در ماده دوی هزار متر نیز مناطق 2، 7 و 4 در رده سنی 13 تا 14 سال عناوین اول تا سوم را کسب کردند و مناطق 7،3 و 2 به ترتیب در جایگاه اول تا سوم رده  سنی 15 تا 18 سال ایستادند.

رقابت‌ها در ماده دو کودکان در رده های سنی 7تا 8 سال، 9 تا 10 سال و 11 تا 12 سال انجام شد و در پایان با احتساب نتایج تیمی برترین ها معرفی شدند.

بر این اساس،  در رده سنی 7تا 8 سال تیمهای مناطق یک، 4 و 6 اول تا سوم شدند. در رده سنی 9 تا 10 سال منطقه یک مقام اول، منطقه 4 مقام دوم و منطقه 2 مقام سوم را کسب کردند.

عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی رده  سنی 11 تا 12 سال به ترتیب به مناطق 9 و 14 رسید و منطقه 2 بر سکوی سوم این رده ایستاد.

در ماده پرتاب مدیسینبال مناطق 3، 19، 18 در رده سنی 13 تا 14 سال و مناطق 3،12 و 7 در رده سنی 15 تا 18 سال موفق به کسب عناوین برتر رقابت ها شدند.

رقابت های دو ومیدانی اقاین محلات شهر تهران به میزبانی منطقه 3 روز 28 آبان ماه در مجموعه  ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد.

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/29

المپیاد دو میدانی محلات شهر تهران به پایان رسید - 29 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ با پایان المپیاد دو میدانی محلات شهر تهران ورزش کراران برتر پایتخت معرفی شدند.


مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهردرای تهران، المپیاد دو و میدانی ویژه آقایان محلات  مناطق 22گانه  پایتخت با حضور ورزشکارانی از سراسر شهر تهران انجام پذیرفت.

در این مسابقات شرکت کنندگان در ماده های دوی 60 متر، دوی هزار متر، دوی کودکان و پرتاب مدیسینبال در رده های سنی مختلف باهم رقابت کردند.

براساس این گزارش، در ماده  دو 60 متر ورزشکارانی در رده  سنی 13تا 14 سال و 15 تا 18 سال باهم رقابت کردند و سرانجام در رده سنی نخست منطقه 21 اول شد و منطقه 18 دو عنوان دوم و سوم را  به خود اختصاص داد. در رده سنی دوم نیز مناطق 18، 12 و 20 به ترتیب حائز عناوین برتر شدند.

در ماده دوی هزار متر نیز مناطق 2، 7 و 4 در رده سنی 13 تا 14 سال عناوین اول تا سوم را کسب کردند و مناطق 7،3 و 2 به ترتیب در جایگاه اول تا سوم رده  سنی 15 تا 18 سال ایستادند.

رقابت‌ها در ماده دو کودکان در رده های سنی 7تا 8 سال، 9 تا 10 سال و 11 تا 12 سال انجام شد و در پایان با احتساب نتایج تیمی برترین ها معرفی شدند.

بر این اساس،  در رده سنی 7تا 8 سال تیمهای مناطق یک، 4 و 6 اول تا سوم شدند. در رده سنی 9 تا 10 سال منطقه یک مقام اول، منطقه 4 مقام دوم و منطقه 2 مقام سوم را کسب کردند.

عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی رده  سنی 11 تا 12 سال به ترتیب به مناطق 9 و 14 رسید و منطقه 2 بر سکوی سوم این رده ایستاد.

در ماده پرتاب مدیسینبال مناطق 3، 19، 18 در رده سنی 13 تا 14 سال و مناطق 3،12 و 7 در رده سنی 15 تا 18 سال موفق به کسب عناوین برتر رقابت ها شدند.

رقابت های دو ومیدانی اقاین محلات شهر تهران به میزبانی منطقه 3 روز 28 آبان ماه در مجموعه  ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد.

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/29