لیست خبر

برگزاری المپیاد تکواندو محلات شهر تهران / منطقه 7 - 30 آبان 94
شهر ورزش ـ المپیاد کاراته بانوان محلات مناطق 22گانه پایتخت به میزبانی منطقه 7 شهرداری برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از میرزایی، معاون ورزش بانوان این سازمان، المپیاد کاراته در دو رده سنی خردسالان و نونهالان به میزبانی منطقه 7 برگزار شد.

میرزایی با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: در ماده مبارزه، نونهالان (متولد 79 تا 82)  و خردسالان (متولد 82 تا 85) به ترتیب در 10 وزن (29-،33-، 37-، 41-، 44-، 47-، 51-، 55-، 59- و 59+ ) و (24-، 26-، 28-، 30-،32-، 34-، 36-، 38-، 40- و 40+ ) طی دور وز باهم رقابت کردند.

به گفته وی متولدین زیر 14 سال (متولد 79) نیز در رده های کمربندی آبی و قرمز به ترتیب با فرم های 2، 3 و 4 و 5 و 6  و در ماده  پومسه به مصاف هم رفتند.

میرزایی هدف از برگزاری مسابقات کاراته در رده های سنی فوق را ترغیب کودکان  به ورزش از سنین پایه بیان  کرد و افزود: بدون شک حضور نونهالان و خردسالان در عرصه ورزش به نهادینه شدن ورزش در ذهن ایشان برای سال های بعد می انجامد.

معاون  ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران باتاکید بر اینکه ایجاد انگیزه برای ورزش کردن بانوان از ضروریات جامعه است، تصریح کرد: مادران ورزشکار حوصله و کارآمدی بیشتری برای تربیت فرزندان خود دارند. همچنین یک بانوی ورزشکار می‌تواند نقش مثبتی برای ترغیب اغضای خانواده  به حضور در عرصه ورزش ایفا کند.

در پایان این مسابقات از نفرات برتر هر رده سنی در اوزان مختلف تقدیر شد.

مسابقات یادشده  با حضور میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان ورزش، طباطبای مدیر ورزش بانوان منطقه 7، برخی مدیران منماطق 22گانه و مدیران  و کارشناسان  ورزشی سازمان ورزش و  ورزشکارانی از 20 منطقه پایتخت برگزار شد.

گفتنی است، المپیاد کاراته بانوان طی روزهای 28 و 29 ابان ماه در محل مجموعه  ورزشی ساعی به میزبانی منطقه 7  برگزار شد.


تعداد مشاهده: 632
1394/8/30
print

برگزاری المپیاد تکواندو محلات شهر تهران / منطقه 7 - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد


شهر ورزش ـ المپیاد کاراته بانوان محلات مناطق 22گانه پایتخت به میزبانی منطقه 7 شهرداری برگزار شد.

مدت قرارداد می باشد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از میرزایی، معاون ورزش بانوان این سازمان، المپیاد کاراته در دو رده سنی خردسالان و نونهالان به میزبانی منطقه 7 برگزار شد.

میرزایی با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: در ماده مبارزه، نونهالان (متولد 79 تا 82)  و خردسالان (متولد 82 تا 85) به ترتیب در 10 وزن (29-،33-، 37-، 41-، 44-، 47-، 51-، 55-، 59- و 59+ ) و (24-، 26-، 28-، 30-،32-، 34-، 36-، 38-، 40- و 40+ ) طی دور وز باهم رقابت کردند.

به گفته وی متولدین زیر 14 سال (متولد 79) نیز در رده های کمربندی آبی و قرمز به ترتیب با فرم های 2، 3 و 4 و 5 و 6  و در ماده  پومسه به مصاف هم رفتند.

میرزایی هدف از برگزاری مسابقات کاراته در رده های سنی فوق را ترغیب کودکان  به ورزش از سنین پایه بیان  کرد و افزود: بدون شک حضور نونهالان و خردسالان در عرصه ورزش به نهادینه شدن ورزش در ذهن ایشان برای سال های بعد می انجامد.

معاون  ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران باتاکید بر اینکه ایجاد انگیزه برای ورزش کردن بانوان از ضروریات جامعه است، تصریح کرد: مادران ورزشکار حوصله و کارآمدی بیشتری برای تربیت فرزندان خود دارند. همچنین یک بانوی ورزشکار می‌تواند نقش مثبتی برای ترغیب اغضای خانواده  به حضور در عرصه ورزش ایفا کند.

در پایان این مسابقات از نفرات برتر هر رده سنی در اوزان مختلف تقدیر شد.

مسابقات یادشده  با حضور میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان ورزش، طباطبای مدیر ورزش بانوان منطقه 7، برخی مدیران منماطق 22گانه و مدیران  و کارشناسان  ورزشی سازمان ورزش و  ورزشکارانی از 20 منطقه پایتخت برگزار شد.

گفتنی است، المپیاد کاراته بانوان طی روزهای 28 و 29 ابان ماه در محل مجموعه  ورزشی ساعی به میزبانی منطقه 7  برگزار شد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30

برگزاری المپیاد تکواندو محلات شهر تهران / منطقه 7 - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد


شهر ورزش ـ المپیاد کاراته بانوان محلات مناطق 22گانه پایتخت به میزبانی منطقه 7 شهرداری برگزار شد.

مدت قرارداد می باشد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از میرزایی، معاون ورزش بانوان این سازمان، المپیاد کاراته در دو رده سنی خردسالان و نونهالان به میزبانی منطقه 7 برگزار شد.

میرزایی با اعلام این خبر خاطر نشان کرد: در ماده مبارزه، نونهالان (متولد 79 تا 82)  و خردسالان (متولد 82 تا 85) به ترتیب در 10 وزن (29-،33-، 37-، 41-، 44-، 47-، 51-، 55-، 59- و 59+ ) و (24-، 26-، 28-، 30-،32-، 34-، 36-، 38-، 40- و 40+ ) طی دور وز باهم رقابت کردند.

به گفته وی متولدین زیر 14 سال (متولد 79) نیز در رده های کمربندی آبی و قرمز به ترتیب با فرم های 2، 3 و 4 و 5 و 6  و در ماده  پومسه به مصاف هم رفتند.

میرزایی هدف از برگزاری مسابقات کاراته در رده های سنی فوق را ترغیب کودکان  به ورزش از سنین پایه بیان  کرد و افزود: بدون شک حضور نونهالان و خردسالان در عرصه ورزش به نهادینه شدن ورزش در ذهن ایشان برای سال های بعد می انجامد.

معاون  ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران باتاکید بر اینکه ایجاد انگیزه برای ورزش کردن بانوان از ضروریات جامعه است، تصریح کرد: مادران ورزشکار حوصله و کارآمدی بیشتری برای تربیت فرزندان خود دارند. همچنین یک بانوی ورزشکار می‌تواند نقش مثبتی برای ترغیب اغضای خانواده  به حضور در عرصه ورزش ایفا کند.

در پایان این مسابقات از نفرات برتر هر رده سنی در اوزان مختلف تقدیر شد.

مسابقات یادشده  با حضور میرزایی، معاون ورزش بانوان سازمان ورزش، طباطبای مدیر ورزش بانوان منطقه 7، برخی مدیران منماطق 22گانه و مدیران  و کارشناسان  ورزشی سازمان ورزش و  ورزشکارانی از 20 منطقه پایتخت برگزار شد.

گفتنی است، المپیاد کاراته بانوان طی روزهای 28 و 29 ابان ماه در محل مجموعه  ورزشی ساعی به میزبانی منطقه 7  برگزار شد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30