لیست خبر

آغاز مرحله دوم مسابقات لیگ محله ای در منطقه 7 شهرداری - 30 آبان 94شهر ورزش ـ مرحله دوم مسابقات لیگ محلات منطقه 7 در دو رشته ورزشی آغاز شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از واحد ورزش منطقه 7، مرحله دوم مسابقات لیگ محله ای با هدف نهادینه کردن ورزش همگانی در سطح محلات دررشته های شطرنج و دو و میدانی آغاز شد.

این مسابقات در رشته شطرنج و دو و میدانی از روز 21 آبان ماه تا 12 آذرماه برگزار می‌شود و 14 نماینده منتخب از سطح محلات 14گانه نواحی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات یادشده در سرای محله حشمتیه و بوستان قصر با حضور کارشناسان مجرب ورزش برگزار می‌شود.

بنابر گزارش واحد ورزش آقایان منطقه 7، در حاشیه برگزاری مسابقات المپیاد فوتسال محلات مناطق 22‌گانه، حسین شمس، مربی سابق و پیشکسوت فوتسال کشور  از "امیر حسین آتش پرور" بازیکن ارزنده تیم فوتسال جوانان منطقه 7 تقدیر کرد.

به گفته مدیر ورزش منطقه 7، آتش پرور، با وجود معلولیت باعث موفقیت‌های بزرگی برای تیم فوتسال منطقه شده است و با بازی تکنیکی خود در کنار هم تیمی هایش توانست تیم منطقه را به مرحله یک چهارم نهایی برساند.

 


تعداد مشاهده: 773
1394/8/30
print

آغاز مرحله دوم مسابقات لیگ محله ای در منطقه 7 شهرداری - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ مرحله دوم مسابقات لیگ محلات منطقه 7 در دو رشته ورزشی آغاز شد.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از واحد ورزش منطقه 7، مرحله دوم مسابقات لیگ محله ای با هدف نهادینه کردن ورزش همگانی در سطح محلات دررشته های شطرنج و دو و میدانی آغاز شد.

این مسابقات در رشته شطرنج و دو و میدانی از روز 21 آبان ماه تا 12 آذرماه برگزار می‌شود و 14 نماینده منتخب از سطح محلات 14گانه نواحی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات یادشده در سرای محله حشمتیه و بوستان قصر با حضور کارشناسان مجرب ورزش برگزار می‌شود.

بنابر گزارش واحد ورزش آقایان منطقه 7، در حاشیه برگزاری مسابقات المپیاد فوتسال محلات مناطق 22‌گانه، حسین شمس، مربی سابق و پیشکسوت فوتسال کشور  از "امیر حسین آتش پرور" بازیکن ارزنده تیم فوتسال جوانان منطقه 7 تقدیر کرد.

به گفته مدیر ورزش منطقه 7، آتش پرور، با وجود معلولیت باعث موفقیت‌های بزرگی برای تیم فوتسال منطقه شده است و با بازی تکنیکی خود در کنار هم تیمی هایش توانست تیم منطقه را به مرحله یک چهارم نهایی برساند.

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30

آغاز مرحله دوم مسابقات لیگ محله ای در منطقه 7 شهرداری - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ مرحله دوم مسابقات لیگ محلات منطقه 7 در دو رشته ورزشی آغاز شد.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از واحد ورزش منطقه 7، مرحله دوم مسابقات لیگ محله ای با هدف نهادینه کردن ورزش همگانی در سطح محلات دررشته های شطرنج و دو و میدانی آغاز شد.

این مسابقات در رشته شطرنج و دو و میدانی از روز 21 آبان ماه تا 12 آذرماه برگزار می‌شود و 14 نماینده منتخب از سطح محلات 14گانه نواحی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات یادشده در سرای محله حشمتیه و بوستان قصر با حضور کارشناسان مجرب ورزش برگزار می‌شود.

بنابر گزارش واحد ورزش آقایان منطقه 7، در حاشیه برگزاری مسابقات المپیاد فوتسال محلات مناطق 22‌گانه، حسین شمس، مربی سابق و پیشکسوت فوتسال کشور  از "امیر حسین آتش پرور" بازیکن ارزنده تیم فوتسال جوانان منطقه 7 تقدیر کرد.

به گفته مدیر ورزش منطقه 7، آتش پرور، با وجود معلولیت باعث موفقیت‌های بزرگی برای تیم فوتسال منطقه شده است و با بازی تکنیکی خود در کنار هم تیمی هایش توانست تیم منطقه را به مرحله یک چهارم نهایی برساند.

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30