لیست خبر

چند خبر ورزشی از منطقه 18 شهرداری - 30 آبان 94شهر ورزش ـ تربیت بدنی منطقه 18 شهرداری نسبت به برگزاری برنامه های مختلف ورزشی اقدام کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از واحد ورزش منطقه 18، طی نیمه دوم آبان ماه برنامه های مختلف ورزشی به منظور همگانی شدن ورزش در این منطقه برگزار شد.

بر این اساس، برنامه های اجرایی یاد شده به شرح زیر است:

مسابقات محلات فوتبال‌دستي با حضور 325 تن از شهروندان ورزشكار ساکن منطقه در بوستان نرگس، مجموعه خرم، معروف وند، گلدسته و بوستان هاي پروين اعتصامي و انرژي طی روزهای 17 و 18 آبان ماه برگزار شد. 

این مسابقات به صورت دوبل وتك حذفي برگزار شد و نفرات برتر به مرحله بعد راه يافتند.

مسابقات محلات در رشته دارت طی  دو روز (17 و18 آبان ماه) در مدرسه باكري و بوستان نرگس با حضور 280تن از دانش آموزان و شهروندان اجرا شد.

مسابقات اسكيت روز 18 آبان ماه در بوستان نرگس باحضور یکصد تن از شهروندان ورزشكار در مجموعه گلدسته، معروف‌وند و بوستان انرژي برگزار شدو  نفرات برتر به مرحله بعد اعزام شدند.

مسابقات محلات هندبال بانوان با حضور 22 تيم در مجموعه علي بن ابي طالب(ع)  به صورت تيمي برگزار شد.

مسابقات محلات فوتبال‌دستی ویژه بسیجیان روز 20 آبان ماه باحضور یکصد بسیجی ورزشکار در مجموعه شهیدان اسماعیلی انجام  پذیرفت.

مسابقات محلات اسکیت باحضور 50 تن از بسیجیان در بوستان نرگس به صورت انفرادی برگزار و نفرات برتر به مرحله بعد اعزام شدند.

 

 


تعداد مشاهده: 666
1394/8/30
print

چند خبر ورزشی از منطقه 18 شهرداری - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ تربیت بدنی منطقه 18 شهرداری نسبت به برگزاری برنامه های مختلف ورزشی اقدام کرد.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از واحد ورزش منطقه 18، طی نیمه دوم آبان ماه برنامه های مختلف ورزشی به منظور همگانی شدن ورزش در این منطقه برگزار شد.

بر این اساس، برنامه های اجرایی یاد شده به شرح زیر است:

مسابقات محلات فوتبال‌دستي با حضور 325 تن از شهروندان ورزشكار ساکن منطقه در بوستان نرگس، مجموعه خرم، معروف وند، گلدسته و بوستان هاي پروين اعتصامي و انرژي طی روزهای 17 و 18 آبان ماه برگزار شد. 

این مسابقات به صورت دوبل وتك حذفي برگزار شد و نفرات برتر به مرحله بعد راه يافتند.

مسابقات محلات در رشته دارت طی  دو روز (17 و18 آبان ماه) در مدرسه باكري و بوستان نرگس با حضور 280تن از دانش آموزان و شهروندان اجرا شد.

مسابقات اسكيت روز 18 آبان ماه در بوستان نرگس باحضور یکصد تن از شهروندان ورزشكار در مجموعه گلدسته، معروف‌وند و بوستان انرژي برگزار شدو  نفرات برتر به مرحله بعد اعزام شدند.

مسابقات محلات هندبال بانوان با حضور 22 تيم در مجموعه علي بن ابي طالب(ع)  به صورت تيمي برگزار شد.

مسابقات محلات فوتبال‌دستی ویژه بسیجیان روز 20 آبان ماه باحضور یکصد بسیجی ورزشکار در مجموعه شهیدان اسماعیلی انجام  پذیرفت.

مسابقات محلات اسکیت باحضور 50 تن از بسیجیان در بوستان نرگس به صورت انفرادی برگزار و نفرات برتر به مرحله بعد اعزام شدند.

 

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30

چند خبر ورزشی از منطقه 18 شهرداری - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ تربیت بدنی منطقه 18 شهرداری نسبت به برگزاری برنامه های مختلف ورزشی اقدام کرد.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از واحد ورزش منطقه 18، طی نیمه دوم آبان ماه برنامه های مختلف ورزشی به منظور همگانی شدن ورزش در این منطقه برگزار شد.

بر این اساس، برنامه های اجرایی یاد شده به شرح زیر است:

مسابقات محلات فوتبال‌دستي با حضور 325 تن از شهروندان ورزشكار ساکن منطقه در بوستان نرگس، مجموعه خرم، معروف وند، گلدسته و بوستان هاي پروين اعتصامي و انرژي طی روزهای 17 و 18 آبان ماه برگزار شد. 

این مسابقات به صورت دوبل وتك حذفي برگزار شد و نفرات برتر به مرحله بعد راه يافتند.

مسابقات محلات در رشته دارت طی  دو روز (17 و18 آبان ماه) در مدرسه باكري و بوستان نرگس با حضور 280تن از دانش آموزان و شهروندان اجرا شد.

مسابقات اسكيت روز 18 آبان ماه در بوستان نرگس باحضور یکصد تن از شهروندان ورزشكار در مجموعه گلدسته، معروف‌وند و بوستان انرژي برگزار شدو  نفرات برتر به مرحله بعد اعزام شدند.

مسابقات محلات هندبال بانوان با حضور 22 تيم در مجموعه علي بن ابي طالب(ع)  به صورت تيمي برگزار شد.

مسابقات محلات فوتبال‌دستی ویژه بسیجیان روز 20 آبان ماه باحضور یکصد بسیجی ورزشکار در مجموعه شهیدان اسماعیلی انجام  پذیرفت.

مسابقات محلات اسکیت باحضور 50 تن از بسیجیان در بوستان نرگس به صورت انفرادی برگزار و نفرات برتر به مرحله بعد اعزام شدند.

 

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30