جستجو
Menu

اخبار برتر

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از ایستگاه های ورزش همگانی در بوستان لاله توسعه اماکن و مراکز ورزشی شهر برای گسترش ورزش همگانی - 27 فروردین 97


حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید خود از 7 ایستگاه ورزشی بوستان لاله بر حمایت شورای شهر از سازمان ورزش در توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد. بر همین اساس گفت‌و‌گویی با او درباره نگاه شورای شهر به موضوع درآمدزایی و بودجه‌بندی شهرداری در توسعه ورزش بین شهروندان تهرانی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.


 

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید خود از 7 ایستگاه ورزشی بوستان لاله بر حمایت شورای شهر از سازمان ورزش در توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد. بر همین اساس گفت‌و‌گویی با او درباره نگاه شورای شهر به موضوع درآمدزایی و بودجه‌بندی شهرداری در توسعه ورزش بین شهروندان تهرانی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

چرا شورای شهر از سازمان ورزش می‌خواهد که درآمدزا باشد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته هزینه‌های زیادی برای توسعه ورزش همگانی بین شهروندانش می‌شود؟

ما بحث درآمدزایی را نداشته و نباید داشته باشیم. ما در شورای شهر از سازمان ورزش  نخواستیم که درآمدزایی کند. برخی از همکاران ما که نگاه بودجه ای دارند، این موضوع را مطرح کرده‌اند که سازمان ورزش بر اساس درآمدی که دارد نه اینکه درآمدزایی کند، بتواند بخشی از بودجه شهرداری که به نسبت رقم بالایی هم هست و به سازمان پرداخت می کند بحث صرفه جویی را داشته باشد.

بنابراین شما می‌خواهید که سازمان ورزش خودش هزینه‌های ورزش همگانی را تامین کند؟

سازمان ورزش بودجه زیادی از شهرداری برای ورزش همگانی دریافت می‌کند. نگاه ما تامین هزینه اینها نیست و فقط بحث صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. این بخش بودجه ای سازمان ورزش تا حد قابل توجهی توسط خود سازمان تامین می‌شود و این صلا و ابدا  به این معنا نیست که سازمان ورزش درآمدزایی بکند. لذا نگاه شورا بر این نیست که سازمان برای شهرداری درآمدزایی بکند.اینکه عرض میکنم خیلی متفاوت است یک زمانی ما نگاهمان به برج میلاد نگاه درآمدزایی است اما در مورد سازمان ورزش این گونه نیست و صرفا تاکید داریم که سازمان بتواند هزینه های خودش را تامین کند. لذا ما در سازمان بدنبال کسب درآمد برای شهر نیستیم

شورای شهر چگونه می‌تواند در توسعه ورزش همگانی بین همه شهروندان عملکرد مفیدی داشته باشد؟

اولا حتما تلاش خواهیم کرد هزینه ورزش را برای مردم پایین نگه داریم و دوم تلاش خواهیم کرد با توسعه اماکن و مراکز ورزشی استفاده مردم از فضاهای رزشی را تسهیل کنیم که البته این رویکرد با نگاه به ورزش‌های همگانی خواهد بود که از آنها استفاده می شود نه ورزش قهرمانی. در موضوع حمایت مالی هم ببینید اگر اکنون شما بخواهید مجموعه های ورزشی شهرداری را با دیگر سرانه های ورزشی مقایسه کنید به لحاظ هزینه بسیار پایین تر از مجموعه‌های خارج از شهرداری است  و این نشان دهنده ارائه سوبسید به مجموعه های ورزشی است. بحث ما این است که شهرداری برای اداره مجموعه‌های ورشی هزینه مضاعف پرداخت نکند و هزینه‌ای بیش از عرف هم به مردم تحمیل نشود.

 


تعداد مشاهده: 143
1397/1/27
print

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از ایستگاه های ورزش همگانی در بوستان لاله توسعه اماکن و مراکز ورزشی شهر برای گسترش ورزش همگانی - 27 فروردین 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید خود از 7 ایستگاه ورزشی بوستان لاله بر حمایت شورای شهر از سازمان ورزش در توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد. بر همین اساس گفت‌و‌گویی با او درباره نگاه شورای شهر به موضوع درآمدزایی و بودجه‌بندی شهرداری در توسعه ورزش بین شهروندان تهرانی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.


مدت قرارداد می باشد.

 

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید خود از 7 ایستگاه ورزشی بوستان لاله بر حمایت شورای شهر از سازمان ورزش در توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد. بر همین اساس گفت‌و‌گویی با او درباره نگاه شورای شهر به موضوع درآمدزایی و بودجه‌بندی شهرداری در توسعه ورزش بین شهروندان تهرانی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

چرا شورای شهر از سازمان ورزش می‌خواهد که درآمدزا باشد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته هزینه‌های زیادی برای توسعه ورزش همگانی بین شهروندانش می‌شود؟

ما بحث درآمدزایی را نداشته و نباید داشته باشیم. ما در شورای شهر از سازمان ورزش  نخواستیم که درآمدزایی کند. برخی از همکاران ما که نگاه بودجه ای دارند، این موضوع را مطرح کرده‌اند که سازمان ورزش بر اساس درآمدی که دارد نه اینکه درآمدزایی کند، بتواند بخشی از بودجه شهرداری که به نسبت رقم بالایی هم هست و به سازمان پرداخت می کند بحث صرفه جویی را داشته باشد.

بنابراین شما می‌خواهید که سازمان ورزش خودش هزینه‌های ورزش همگانی را تامین کند؟

سازمان ورزش بودجه زیادی از شهرداری برای ورزش همگانی دریافت می‌کند. نگاه ما تامین هزینه اینها نیست و فقط بحث صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. این بخش بودجه ای سازمان ورزش تا حد قابل توجهی توسط خود سازمان تامین می‌شود و این صلا و ابدا  به این معنا نیست که سازمان ورزش درآمدزایی بکند. لذا نگاه شورا بر این نیست که سازمان برای شهرداری درآمدزایی بکند.اینکه عرض میکنم خیلی متفاوت است یک زمانی ما نگاهمان به برج میلاد نگاه درآمدزایی است اما در مورد سازمان ورزش این گونه نیست و صرفا تاکید داریم که سازمان بتواند هزینه های خودش را تامین کند. لذا ما در سازمان بدنبال کسب درآمد برای شهر نیستیم

شورای شهر چگونه می‌تواند در توسعه ورزش همگانی بین همه شهروندان عملکرد مفیدی داشته باشد؟

اولا حتما تلاش خواهیم کرد هزینه ورزش را برای مردم پایین نگه داریم و دوم تلاش خواهیم کرد با توسعه اماکن و مراکز ورزشی استفاده مردم از فضاهای رزشی را تسهیل کنیم که البته این رویکرد با نگاه به ورزش‌های همگانی خواهد بود که از آنها استفاده می شود نه ورزش قهرمانی. در موضوع حمایت مالی هم ببینید اگر اکنون شما بخواهید مجموعه های ورزشی شهرداری را با دیگر سرانه های ورزشی مقایسه کنید به لحاظ هزینه بسیار پایین تر از مجموعه‌های خارج از شهرداری است  و این نشان دهنده ارائه سوبسید به مجموعه های ورزشی است. بحث ما این است که شهرداری برای اداره مجموعه‌های ورشی هزینه مضاعف پرداخت نکند و هزینه‌ای بیش از عرف هم به مردم تحمیل نشود.

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/1/27

عضو شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از ایستگاه های ورزش همگانی در بوستان لاله توسعه اماکن و مراکز ورزشی شهر برای گسترش ورزش همگانی - 27 فروردین 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید خود از 7 ایستگاه ورزشی بوستان لاله بر حمایت شورای شهر از سازمان ورزش در توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد. بر همین اساس گفت‌و‌گویی با او درباره نگاه شورای شهر به موضوع درآمدزایی و بودجه‌بندی شهرداری در توسعه ورزش بین شهروندان تهرانی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.


مدت قرارداد می باشد.

 

حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در بازدید خود از 7 ایستگاه ورزشی بوستان لاله بر حمایت شورای شهر از سازمان ورزش در توسعه ورزش های همگانی تاکید کرد. بر همین اساس گفت‌و‌گویی با او درباره نگاه شورای شهر به موضوع درآمدزایی و بودجه‌بندی شهرداری در توسعه ورزش بین شهروندان تهرانی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

چرا شورای شهر از سازمان ورزش می‌خواهد که درآمدزا باشد، در حالی که در کشورهای توسعه یافته هزینه‌های زیادی برای توسعه ورزش همگانی بین شهروندانش می‌شود؟

ما بحث درآمدزایی را نداشته و نباید داشته باشیم. ما در شورای شهر از سازمان ورزش  نخواستیم که درآمدزایی کند. برخی از همکاران ما که نگاه بودجه ای دارند، این موضوع را مطرح کرده‌اند که سازمان ورزش بر اساس درآمدی که دارد نه اینکه درآمدزایی کند، بتواند بخشی از بودجه شهرداری که به نسبت رقم بالایی هم هست و به سازمان پرداخت می کند بحث صرفه جویی را داشته باشد.

بنابراین شما می‌خواهید که سازمان ورزش خودش هزینه‌های ورزش همگانی را تامین کند؟

سازمان ورزش بودجه زیادی از شهرداری برای ورزش همگانی دریافت می‌کند. نگاه ما تامین هزینه اینها نیست و فقط بحث صرفه‌جویی در هزینه‌هاست. این بخش بودجه ای سازمان ورزش تا حد قابل توجهی توسط خود سازمان تامین می‌شود و این صلا و ابدا  به این معنا نیست که سازمان ورزش درآمدزایی بکند. لذا نگاه شورا بر این نیست که سازمان برای شهرداری درآمدزایی بکند.اینکه عرض میکنم خیلی متفاوت است یک زمانی ما نگاهمان به برج میلاد نگاه درآمدزایی است اما در مورد سازمان ورزش این گونه نیست و صرفا تاکید داریم که سازمان بتواند هزینه های خودش را تامین کند. لذا ما در سازمان بدنبال کسب درآمد برای شهر نیستیم

شورای شهر چگونه می‌تواند در توسعه ورزش همگانی بین همه شهروندان عملکرد مفیدی داشته باشد؟

اولا حتما تلاش خواهیم کرد هزینه ورزش را برای مردم پایین نگه داریم و دوم تلاش خواهیم کرد با توسعه اماکن و مراکز ورزشی استفاده مردم از فضاهای رزشی را تسهیل کنیم که البته این رویکرد با نگاه به ورزش‌های همگانی خواهد بود که از آنها استفاده می شود نه ورزش قهرمانی. در موضوع حمایت مالی هم ببینید اگر اکنون شما بخواهید مجموعه های ورزشی شهرداری را با دیگر سرانه های ورزشی مقایسه کنید به لحاظ هزینه بسیار پایین تر از مجموعه‌های خارج از شهرداری است  و این نشان دهنده ارائه سوبسید به مجموعه های ورزشی است. بحث ما این است که شهرداری برای اداره مجموعه‌های ورشی هزینه مضاعف پرداخت نکند و هزینه‌ای بیش از عرف هم به مردم تحمیل نشود.

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/1/27