جستجو
Menu

اخبار برتر

ولی‌اله شجاع‌پوریان، معاون اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران: اولویت سازمان ورزش توسعه ورزش همگانی در سال جدید است - 27 فروردین 97


نظر به اهمیت ورزش همگانی در سلامت شهروندان و توسعه نشاط و روحیه آنها و با نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این زمینه، ورزش همگانی برای شهرداری تهران اولویت اول است.


 

نظر به اهمیت ورزش همگانی در سلامت شهروندان و توسعه نشاط و روحیه آنها و با نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این زمینه، ورزش همگانی برای شهرداری تهران اولویت اول است.

معاون اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران که در روز مبعث پیامبر اسلام در برنامه ایستگاه ورزشی صبحگاهی بوستان لاله شرکت کرده بود با بیان این مطلب، گفت:« در کشور و در همه دنیا شهرداری‌ها مسئول و متولی راه‌اندازی و توسعه امکانات ورزش همگانی هستند و وزارت ورزش به ورزش قهرمانی می‌پردازد. بر همین اساس هم توسعه ورزش‌های همگانی نه تنها برای شهرداری تهران بلکه در همه کشور و دنیا جزو اولویت‌های اصلی به شمار می‌آید.»

ولی‌اله شجاع پوریان، افزود:« خوشبختانه اقدامات خوبی در موضوع آشنا کردن شهروندان در رابطه با لزوم توجه به ورزش روزانه برای حفظ سلامتی و ایجاد نشاط در جامعه،انجام گرفته است. در این زمینه هم از نظر فرهنگ سازی تلاش‌های بسیاری از سوی شهرداری تهران انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. ما سعی کرده‌ایم برای ترغیب مردم به ورزش از طریق رسانه‌های ورزشی و فضای مجازی در مورد عوارض ورزش نکردن و فواید ورزش روزانه با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم آموزش دهیم. شبکه ورزش هم در صدا و سیما در کنار سرگرم کردن مردم با برنامه‌های ورزشی سعی کرده به اهمیت ورزش همگانی و توسعه آن با تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط تاکید کند.»

او با بیان اینکه در سال جدید برنامه‌های متنوعی برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان تهرانی در دستور کار قرار گرفته است و نمونه آن برنامه نورزوگاه بلوار کشاورز بود، افزود:« معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران توجه جدی به موضوع اوقات فراغت شهروندان دارد. ما برنامه‌های ویژه‌ای هم در موضوع فرهنگی و هم ورزشی برای شهروندان در تمام مقاطع سنی اجرا خواهیم کرد. در توسعه ورزش همگانی هم ما همچنان به دنبال افزایش میزان مشارکت شهروندان هستیم. در این زمینه هم پیشرفت خوبی را شاهد بوده‌ایم به گونه‌ای که میزان استقبال مردم در سنوات گذشته زیر ده درصد  بوده که اکنون بالای 31 درصد رسیده است.»

شجاع‌پوریان گفت:«  امسال سازمان ورزش اولویتش توسعه هرچه بیشتر ورزش همگانی خواهد بود. در این زمینه هم ساماندهی جدید به گروه های صبحگاهی و عصرگاهی خواهد داد. مربیان ورزشی را آموزش حین کار خواهیم داد تا دانش‌ آنها به روز باشد. امروزه ورزش یک دانش است و ما اگر حرکاتی که انجام می‌دهیم، صحیح نباشد نه تنها مفید نخواهد بود بلکه آسیب هم می‌رساند و مربیان حتما باید در کلاس ها شرکت کنند. همچنین ارتباط سازمان ورزش و هیئت همگانی ورزش توسعه خواهد یافت و این موضوع با حضور من و آقای حسنی در هیئت همگانی هر چه بهتر و مفیدتر انجام خواهد شد.»


تعداد مشاهده: 187
1397/1/27
print

ولی‌اله شجاع‌پوریان، معاون اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران: اولویت سازمان ورزش توسعه ورزش همگانی در سال جدید است - 27 فروردین 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

نظر به اهمیت ورزش همگانی در سلامت شهروندان و توسعه نشاط و روحیه آنها و با نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این زمینه، ورزش همگانی برای شهرداری تهران اولویت اول است.


مدت قرارداد می باشد.

 

نظر به اهمیت ورزش همگانی در سلامت شهروندان و توسعه نشاط و روحیه آنها و با نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این زمینه، ورزش همگانی برای شهرداری تهران اولویت اول است.

معاون اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران که در روز مبعث پیامبر اسلام در برنامه ایستگاه ورزشی صبحگاهی بوستان لاله شرکت کرده بود با بیان این مطلب، گفت:« در کشور و در همه دنیا شهرداری‌ها مسئول و متولی راه‌اندازی و توسعه امکانات ورزش همگانی هستند و وزارت ورزش به ورزش قهرمانی می‌پردازد. بر همین اساس هم توسعه ورزش‌های همگانی نه تنها برای شهرداری تهران بلکه در همه کشور و دنیا جزو اولویت‌های اصلی به شمار می‌آید.»

ولی‌اله شجاع پوریان، افزود:« خوشبختانه اقدامات خوبی در موضوع آشنا کردن شهروندان در رابطه با لزوم توجه به ورزش روزانه برای حفظ سلامتی و ایجاد نشاط در جامعه،انجام گرفته است. در این زمینه هم از نظر فرهنگ سازی تلاش‌های بسیاری از سوی شهرداری تهران انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. ما سعی کرده‌ایم برای ترغیب مردم به ورزش از طریق رسانه‌های ورزشی و فضای مجازی در مورد عوارض ورزش نکردن و فواید ورزش روزانه با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم آموزش دهیم. شبکه ورزش هم در صدا و سیما در کنار سرگرم کردن مردم با برنامه‌های ورزشی سعی کرده به اهمیت ورزش همگانی و توسعه آن با تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط تاکید کند.»

او با بیان اینکه در سال جدید برنامه‌های متنوعی برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان تهرانی در دستور کار قرار گرفته است و نمونه آن برنامه نورزوگاه بلوار کشاورز بود، افزود:« معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران توجه جدی به موضوع اوقات فراغت شهروندان دارد. ما برنامه‌های ویژه‌ای هم در موضوع فرهنگی و هم ورزشی برای شهروندان در تمام مقاطع سنی اجرا خواهیم کرد. در توسعه ورزش همگانی هم ما همچنان به دنبال افزایش میزان مشارکت شهروندان هستیم. در این زمینه هم پیشرفت خوبی را شاهد بوده‌ایم به گونه‌ای که میزان استقبال مردم در سنوات گذشته زیر ده درصد  بوده که اکنون بالای 31 درصد رسیده است.»

شجاع‌پوریان گفت:«  امسال سازمان ورزش اولویتش توسعه هرچه بیشتر ورزش همگانی خواهد بود. در این زمینه هم ساماندهی جدید به گروه های صبحگاهی و عصرگاهی خواهد داد. مربیان ورزشی را آموزش حین کار خواهیم داد تا دانش‌ آنها به روز باشد. امروزه ورزش یک دانش است و ما اگر حرکاتی که انجام می‌دهیم، صحیح نباشد نه تنها مفید نخواهد بود بلکه آسیب هم می‌رساند و مربیان حتما باید در کلاس ها شرکت کنند. همچنین ارتباط سازمان ورزش و هیئت همگانی ورزش توسعه خواهد یافت و این موضوع با حضور من و آقای حسنی در هیئت همگانی هر چه بهتر و مفیدتر انجام خواهد شد.»

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/1/27

ولی‌اله شجاع‌پوریان، معاون اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران: اولویت سازمان ورزش توسعه ورزش همگانی در سال جدید است - 27 فروردین 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

نظر به اهمیت ورزش همگانی در سلامت شهروندان و توسعه نشاط و روحیه آنها و با نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این زمینه، ورزش همگانی برای شهرداری تهران اولویت اول است.


مدت قرارداد می باشد.

 

نظر به اهمیت ورزش همگانی در سلامت شهروندان و توسعه نشاط و روحیه آنها و با نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور در این زمینه، ورزش همگانی برای شهرداری تهران اولویت اول است.

معاون اجتماعی-فرهنگی شهرداری تهران که در روز مبعث پیامبر اسلام در برنامه ایستگاه ورزشی صبحگاهی بوستان لاله شرکت کرده بود با بیان این مطلب، گفت:« در کشور و در همه دنیا شهرداری‌ها مسئول و متولی راه‌اندازی و توسعه امکانات ورزش همگانی هستند و وزارت ورزش به ورزش قهرمانی می‌پردازد. بر همین اساس هم توسعه ورزش‌های همگانی نه تنها برای شهرداری تهران بلکه در همه کشور و دنیا جزو اولویت‌های اصلی به شمار می‌آید.»

ولی‌اله شجاع پوریان، افزود:« خوشبختانه اقدامات خوبی در موضوع آشنا کردن شهروندان در رابطه با لزوم توجه به ورزش روزانه برای حفظ سلامتی و ایجاد نشاط در جامعه،انجام گرفته است. در این زمینه هم از نظر فرهنگ سازی تلاش‌های بسیاری از سوی شهرداری تهران انجام گرفته و همچنان ادامه دارد. ما سعی کرده‌ایم برای ترغیب مردم به ورزش از طریق رسانه‌های ورزشی و فضای مجازی در مورد عوارض ورزش نکردن و فواید ورزش روزانه با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم آموزش دهیم. شبکه ورزش هم در صدا و سیما در کنار سرگرم کردن مردم با برنامه‌های ورزشی سعی کرده به اهمیت ورزش همگانی و توسعه آن با تهیه و پخش برنامه‌های مرتبط تاکید کند.»

او با بیان اینکه در سال جدید برنامه‌های متنوعی برای پر کردن اوقات فراغت شهروندان تهرانی در دستور کار قرار گرفته است و نمونه آن برنامه نورزوگاه بلوار کشاورز بود، افزود:« معاونت اجتماعی- فرهنگی شهرداری تهران توجه جدی به موضوع اوقات فراغت شهروندان دارد. ما برنامه‌های ویژه‌ای هم در موضوع فرهنگی و هم ورزشی برای شهروندان در تمام مقاطع سنی اجرا خواهیم کرد. در توسعه ورزش همگانی هم ما همچنان به دنبال افزایش میزان مشارکت شهروندان هستیم. در این زمینه هم پیشرفت خوبی را شاهد بوده‌ایم به گونه‌ای که میزان استقبال مردم در سنوات گذشته زیر ده درصد  بوده که اکنون بالای 31 درصد رسیده است.»

شجاع‌پوریان گفت:«  امسال سازمان ورزش اولویتش توسعه هرچه بیشتر ورزش همگانی خواهد بود. در این زمینه هم ساماندهی جدید به گروه های صبحگاهی و عصرگاهی خواهد داد. مربیان ورزشی را آموزش حین کار خواهیم داد تا دانش‌ آنها به روز باشد. امروزه ورزش یک دانش است و ما اگر حرکاتی که انجام می‌دهیم، صحیح نباشد نه تنها مفید نخواهد بود بلکه آسیب هم می‌رساند و مربیان حتما باید در کلاس ها شرکت کنند. همچنین ارتباط سازمان ورزش و هیئت همگانی ورزش توسعه خواهد یافت و این موضوع با حضور من و آقای حسنی در هیئت همگانی هر چه بهتر و مفیدتر انجام خواهد شد.»

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/1/27