جستجو
Menu

اخبار برتر

نشست مدیرکل اداره رفاه و سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران؛ طرح تجمیع خدمات جامع رفاهی کارکنان بررسی می‌شود - 2 اردیبهشت 97


شهر ورزش – سرپرست سازمان ورزش و مدیرکل اداره رفاه شهرداری تهران طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حسنی، سرپرست این سازمان در دیدار با "مدیح" مدیرکل اداره رفاه شهرداری تهران ضمن خوشامدگویی به وی و همراهانش، از نبود طرحی یکسان در ارایه خدمات رفاهی به پرسنل مجموعه خویش انتقاد کرد.
حسنی با اشاره به اینکه طرح نظام هماهنگ در پرداخت حقوق و قراردادها در حال  اجرا است، اظهار کرد: برآنیم تا با یک سیستم صحیح و منطقی تحت نظر اداره کار و معاونت منابع انسانی شهرداری نیاز پرسنل و شهروندان را نسبت به دریافت خدمات و حقوق و مزایا پاسخ دهیم.
وی همچنین پیشنهاد داد تا در خصوص ارایه خدمات در اماکن ورزشی تفاهم نامه ای جهت خدمت رسانی هماهنگ منعقد شود.
در این جلسه در خصوص طرح تجمیع خدمات جامع رفاهی کارکنان و طراحی بانک خدمات رفاهی ویژه کارکنان ، وصول مطالبات و ساماندهی ارایه سانس نیم بها و رایگان در قالب طرحی یکسان بحث و تبادل نظر شد.


تعداد مشاهده: 361
1397/2/3
print

نشست مدیرکل اداره رفاه و سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران؛ طرح تجمیع خدمات جامع رفاهی کارکنان بررسی می‌شود - 2 اردیبهشت 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش – سرپرست سازمان ورزش و مدیرکل اداره رفاه شهرداری تهران طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حسنی، سرپرست این سازمان در دیدار با "مدیح" مدیرکل اداره رفاه شهرداری تهران ضمن خوشامدگویی به وی و همراهانش، از نبود طرحی یکسان در ارایه خدمات رفاهی به پرسنل مجموعه خویش انتقاد کرد.
حسنی با اشاره به اینکه طرح نظام هماهنگ در پرداخت حقوق و قراردادها در حال  اجرا است، اظهار کرد: برآنیم تا با یک سیستم صحیح و منطقی تحت نظر اداره کار و معاونت منابع انسانی شهرداری نیاز پرسنل و شهروندان را نسبت به دریافت خدمات و حقوق و مزایا پاسخ دهیم.
وی همچنین پیشنهاد داد تا در خصوص ارایه خدمات در اماکن ورزشی تفاهم نامه ای جهت خدمت رسانی هماهنگ منعقد شود.
در این جلسه در خصوص طرح تجمیع خدمات جامع رفاهی کارکنان و طراحی بانک خدمات رفاهی ویژه کارکنان ، وصول مطالبات و ساماندهی ارایه سانس نیم بها و رایگان در قالب طرحی یکسان بحث و تبادل نظر شد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/3

نشست مدیرکل اداره رفاه و سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران؛ طرح تجمیع خدمات جامع رفاهی کارکنان بررسی می‌شود - 2 اردیبهشت 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش – سرپرست سازمان ورزش و مدیرکل اداره رفاه شهرداری تهران طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حسنی، سرپرست این سازمان در دیدار با "مدیح" مدیرکل اداره رفاه شهرداری تهران ضمن خوشامدگویی به وی و همراهانش، از نبود طرحی یکسان در ارایه خدمات رفاهی به پرسنل مجموعه خویش انتقاد کرد.
حسنی با اشاره به اینکه طرح نظام هماهنگ در پرداخت حقوق و قراردادها در حال  اجرا است، اظهار کرد: برآنیم تا با یک سیستم صحیح و منطقی تحت نظر اداره کار و معاونت منابع انسانی شهرداری نیاز پرسنل و شهروندان را نسبت به دریافت خدمات و حقوق و مزایا پاسخ دهیم.
وی همچنین پیشنهاد داد تا در خصوص ارایه خدمات در اماکن ورزشی تفاهم نامه ای جهت خدمت رسانی هماهنگ منعقد شود.
در این جلسه در خصوص طرح تجمیع خدمات جامع رفاهی کارکنان و طراحی بانک خدمات رفاهی ویژه کارکنان ، وصول مطالبات و ساماندهی ارایه سانس نیم بها و رایگان در قالب طرحی یکسان بحث و تبادل نظر شد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/3