جستجو
Menu

اخبار برتر

‍ اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مراسم نواختن زنگ تحرک/ منطقه ۱۸ - 6 اردیبهشت 97


شهر ورزش - دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مراسم نواختن زنگ تحرک منطقه ۱۸ حاضر شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمود میر لوحی و محمد جواد حق شناس اعضای شورای اسلامی شهر تهران به منظور تاکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی در برنامه نواختن زنگ تحرک منطقه ۱۸ حضور یافتند و همراه با شهروندان به انجام حرکات ورزشی پرداختند.
حق شناس با بیان اینکه شهر سالم با داشتن شهروند سالم به وجود می آید، تصریح کرد: بدون شک حضور افراد در عرصه ورزش با ارتقای سلامت جسم و روح ایشان به ایجاد جامعه ای سالم نیز منجر می شود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران با داشتن صدها مجموعه ورزشی در مناطق ۲۲ گانه و اجرای برنامه های مختلف تفریحی و ورزشی گامهای موثری در راستای گسترش ورزش برداشته است و تا حدودی ورزش در سبد خانوار نهادینه شده است.
زنان مظهر نشاط و نجابت و سلامت در جامعه
 میر لوحی نیز در این مراسم از اقدامات سازمان ورزش شهرداری تقدیر کرد و گفت: ‌دین، دلاوری و دانایی از ارکان اصلی زندگی هر فرد است  تا با نگاهی متفاوت به جامعه بنگرد.
وی ادامه داد: امروز شاهد حضور چندهزار نفری بانوان در عرصه های مشارکت اجتماعی به ویژه عرصه ورزش هستیم و باید بگویم حضور بانوان می تواند نشاط، شادابی و سلامت را به جامعه هدیه کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از وجود برخی تنگ نظری ها تصریح کرد: باید به حال افرادی که از حضور تاثیرگذار بانوان در اجتماع غفلت می ورزند و نقش زنان را بر ترویج مهر و شادی در شهر انکار می کنند ، تاسف خورد.


تعداد مشاهده: 114
1397/2/8
print

‍ اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مراسم نواختن زنگ تحرک/ منطقه ۱۸ - 6 اردیبهشت 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش - دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مراسم نواختن زنگ تحرک منطقه ۱۸ حاضر شدند.

مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمود میر لوحی و محمد جواد حق شناس اعضای شورای اسلامی شهر تهران به منظور تاکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی در برنامه نواختن زنگ تحرک منطقه ۱۸ حضور یافتند و همراه با شهروندان به انجام حرکات ورزشی پرداختند.
حق شناس با بیان اینکه شهر سالم با داشتن شهروند سالم به وجود می آید، تصریح کرد: بدون شک حضور افراد در عرصه ورزش با ارتقای سلامت جسم و روح ایشان به ایجاد جامعه ای سالم نیز منجر می شود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران با داشتن صدها مجموعه ورزشی در مناطق ۲۲ گانه و اجرای برنامه های مختلف تفریحی و ورزشی گامهای موثری در راستای گسترش ورزش برداشته است و تا حدودی ورزش در سبد خانوار نهادینه شده است.
زنان مظهر نشاط و نجابت و سلامت در جامعه
 میر لوحی نیز در این مراسم از اقدامات سازمان ورزش شهرداری تقدیر کرد و گفت: ‌دین، دلاوری و دانایی از ارکان اصلی زندگی هر فرد است  تا با نگاهی متفاوت به جامعه بنگرد.
وی ادامه داد: امروز شاهد حضور چندهزار نفری بانوان در عرصه های مشارکت اجتماعی به ویژه عرصه ورزش هستیم و باید بگویم حضور بانوان می تواند نشاط، شادابی و سلامت را به جامعه هدیه کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از وجود برخی تنگ نظری ها تصریح کرد: باید به حال افرادی که از حضور تاثیرگذار بانوان در اجتماع غفلت می ورزند و نقش زنان را بر ترویج مهر و شادی در شهر انکار می کنند ، تاسف خورد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/8

‍ اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مراسم نواختن زنگ تحرک/ منطقه ۱۸ - 6 اردیبهشت 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش - دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در مراسم نواختن زنگ تحرک منطقه ۱۸ حاضر شدند.

مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمود میر لوحی و محمد جواد حق شناس اعضای شورای اسلامی شهر تهران به منظور تاکید بر اهمیت توسعه ورزش همگانی در برنامه نواختن زنگ تحرک منطقه ۱۸ حضور یافتند و همراه با شهروندان به انجام حرکات ورزشی پرداختند.
حق شناس با بیان اینکه شهر سالم با داشتن شهروند سالم به وجود می آید، تصریح کرد: بدون شک حضور افراد در عرصه ورزش با ارتقای سلامت جسم و روح ایشان به ایجاد جامعه ای سالم نیز منجر می شود.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: سازمان ورزش شهرداری تهران با داشتن صدها مجموعه ورزشی در مناطق ۲۲ گانه و اجرای برنامه های مختلف تفریحی و ورزشی گامهای موثری در راستای گسترش ورزش برداشته است و تا حدودی ورزش در سبد خانوار نهادینه شده است.
زنان مظهر نشاط و نجابت و سلامت در جامعه
 میر لوحی نیز در این مراسم از اقدامات سازمان ورزش شهرداری تقدیر کرد و گفت: ‌دین، دلاوری و دانایی از ارکان اصلی زندگی هر فرد است  تا با نگاهی متفاوت به جامعه بنگرد.
وی ادامه داد: امروز شاهد حضور چندهزار نفری بانوان در عرصه های مشارکت اجتماعی به ویژه عرصه ورزش هستیم و باید بگویم حضور بانوان می تواند نشاط، شادابی و سلامت را به جامعه هدیه کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از وجود برخی تنگ نظری ها تصریح کرد: باید به حال افرادی که از حضور تاثیرگذار بانوان در اجتماع غفلت می ورزند و نقش زنان را بر ترویج مهر و شادی در شهر انکار می کنند ، تاسف خورد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/8