جستجو
Menu

اخبار برتر

مراسم نواختن زنگ تحرک - 6 ارددیبهشت 97


شهر ورزش - مراسم زنگ تحرک صبح امروز در مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران مراسم زنگ تحرک شهروندی با حضور اعضای شورا, معاون شهردار و برخی از مدیران شهری با حضور شهروندان منطقه 18 در بوستان های سطح تهران برگزار شد. 

معاون شهردار تهران در این مراسم ورزشی شهروندی و خانوادگی منطقه 18 اظهار کرد: تشویق مردم به فعالیت بدنی و ورزشی می تواند کم تحرکی ها را از میان خانواده ها دور کند چراکه از مهم ترین فعالیت های سازمان ورزش  و شهرداری تهران فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم دربوستانها برای شهروندان تهرانی است. 
ولی الله شجاع پوریان ادامه داد: فعالیت مردم به ورزش در 4 تا 5 نوبت در هفته به کاهش بیماری ها کمک می کند چرا که مولفه شهر خوب در شهروند سالم خلاصه می شود. 
وی ادامه داد: امروز به  نمادین ورزش صبحگاهی با رویکرد فعالیت وحرکات کششی در 1500 بوستان تهران آغاز و به صورت نمادین بیش از 4 هزار شهرونددر بوستان قائم به فعالیت ورزشی پرداختند.
همچنین  عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز دراین مراسم گفت: دین, دانش و دلاوری یکی از مولفه های انسان مسئول و فاخر است که ورزش می تواند توانایی انسان سالم و مسئول تاثیر گذار باشد. 
محمود میرلوحی با بیان اینکه بانوان نقش به سزایی در توسعه ورزش خانوادگی و همگانی در جامعه دارند اظهار کرد: هر پارکی که روزانه بانوان زیادی برای فعالیت های ورزشی مراجعه می کنند به واقع سلامتی, وقار و مهر دیده می شود که امیدواریم در آینده شاهد این شادابی و نشاط در میان جامعه باشیم. 
همچنین محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: در حال حاضر در نوبتهای صبح و عصر فعالیت ورزشی در 2300 بوستان و خانه ورزشی شهر تهران انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه بیش از 1300  از این خانه های ورزشی صبحگاهی به بانوان اختصاص دارد گفت: در حال حاضر 70 در صد ورزشگاران همگانی را بانوان تشکیل می دهند. 
مراسم زنگ تحرک به قید قرعه بیش از 20 بسته ورزشی به شرکت شرکت کنندگان اهدا شد.
مراسم ورزشی و همگانی تحرک شهروندی با حضور ولی الله شجاع پوریان معاون فرهنگی و اجتماعی, محمود میرلوحی و محمد جواد حق شناس اعضا شورای شهر تهران,  محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری و محمد فیاض شهردار منطقه 18 امروز صبح امروز به صورت همزمان در 1500 واحد و بوستان مناطق 22 گانه شهر و همچنین بوستان قائم برگزار شد.

1
1
1
1 - Copy
1 - Copy (2)
1 - Copy (3)

تعداد مشاهده: 285
1397/2/8
print

مراسم نواختن زنگ تحرک - 6 ارددیبهشت 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش - مراسم زنگ تحرک صبح امروز در مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار شد

مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران مراسم زنگ تحرک شهروندی با حضور اعضای شورا, معاون شهردار و برخی از مدیران شهری با حضور شهروندان منطقه 18 در بوستان های سطح تهران برگزار شد. 

معاون شهردار تهران در این مراسم ورزشی شهروندی و خانوادگی منطقه 18 اظهار کرد: تشویق مردم به فعالیت بدنی و ورزشی می تواند کم تحرکی ها را از میان خانواده ها دور کند چراکه از مهم ترین فعالیت های سازمان ورزش  و شهرداری تهران فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم دربوستانها برای شهروندان تهرانی است. 
ولی الله شجاع پوریان ادامه داد: فعالیت مردم به ورزش در 4 تا 5 نوبت در هفته به کاهش بیماری ها کمک می کند چرا که مولفه شهر خوب در شهروند سالم خلاصه می شود. 
وی ادامه داد: امروز به  نمادین ورزش صبحگاهی با رویکرد فعالیت وحرکات کششی در 1500 بوستان تهران آغاز و به صورت نمادین بیش از 4 هزار شهرونددر بوستان قائم به فعالیت ورزشی پرداختند.
همچنین  عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز دراین مراسم گفت: دین, دانش و دلاوری یکی از مولفه های انسان مسئول و فاخر است که ورزش می تواند توانایی انسان سالم و مسئول تاثیر گذار باشد. 
محمود میرلوحی با بیان اینکه بانوان نقش به سزایی در توسعه ورزش خانوادگی و همگانی در جامعه دارند اظهار کرد: هر پارکی که روزانه بانوان زیادی برای فعالیت های ورزشی مراجعه می کنند به واقع سلامتی, وقار و مهر دیده می شود که امیدواریم در آینده شاهد این شادابی و نشاط در میان جامعه باشیم. 
همچنین محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: در حال حاضر در نوبتهای صبح و عصر فعالیت ورزشی در 2300 بوستان و خانه ورزشی شهر تهران انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه بیش از 1300  از این خانه های ورزشی صبحگاهی به بانوان اختصاص دارد گفت: در حال حاضر 70 در صد ورزشگاران همگانی را بانوان تشکیل می دهند. 
مراسم زنگ تحرک به قید قرعه بیش از 20 بسته ورزشی به شرکت شرکت کنندگان اهدا شد.
مراسم ورزشی و همگانی تحرک شهروندی با حضور ولی الله شجاع پوریان معاون فرهنگی و اجتماعی, محمود میرلوحی و محمد جواد حق شناس اعضا شورای شهر تهران,  محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری و محمد فیاض شهردار منطقه 18 امروز صبح امروز به صورت همزمان در 1500 واحد و بوستان مناطق 22 گانه شهر و همچنین بوستان قائم برگزار شد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/8

مراسم نواختن زنگ تحرک - 6 ارددیبهشت 97


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش - مراسم زنگ تحرک صبح امروز در مناطق ۲۲ گانه تهران برگزار شد

مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران مراسم زنگ تحرک شهروندی با حضور اعضای شورا, معاون شهردار و برخی از مدیران شهری با حضور شهروندان منطقه 18 در بوستان های سطح تهران برگزار شد. 

معاون شهردار تهران در این مراسم ورزشی شهروندی و خانوادگی منطقه 18 اظهار کرد: تشویق مردم به فعالیت بدنی و ورزشی می تواند کم تحرکی ها را از میان خانواده ها دور کند چراکه از مهم ترین فعالیت های سازمان ورزش  و شهرداری تهران فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم دربوستانها برای شهروندان تهرانی است. 
ولی الله شجاع پوریان ادامه داد: فعالیت مردم به ورزش در 4 تا 5 نوبت در هفته به کاهش بیماری ها کمک می کند چرا که مولفه شهر خوب در شهروند سالم خلاصه می شود. 
وی ادامه داد: امروز به  نمادین ورزش صبحگاهی با رویکرد فعالیت وحرکات کششی در 1500 بوستان تهران آغاز و به صورت نمادین بیش از 4 هزار شهرونددر بوستان قائم به فعالیت ورزشی پرداختند.
همچنین  عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز دراین مراسم گفت: دین, دانش و دلاوری یکی از مولفه های انسان مسئول و فاخر است که ورزش می تواند توانایی انسان سالم و مسئول تاثیر گذار باشد. 
محمود میرلوحی با بیان اینکه بانوان نقش به سزایی در توسعه ورزش خانوادگی و همگانی در جامعه دارند اظهار کرد: هر پارکی که روزانه بانوان زیادی برای فعالیت های ورزشی مراجعه می کنند به واقع سلامتی, وقار و مهر دیده می شود که امیدواریم در آینده شاهد این شادابی و نشاط در میان جامعه باشیم. 
همچنین محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: در حال حاضر در نوبتهای صبح و عصر فعالیت ورزشی در 2300 بوستان و خانه ورزشی شهر تهران انجام می شود. 
وی با اشاره به اینکه بیش از 1300  از این خانه های ورزشی صبحگاهی به بانوان اختصاص دارد گفت: در حال حاضر 70 در صد ورزشگاران همگانی را بانوان تشکیل می دهند. 
مراسم زنگ تحرک به قید قرعه بیش از 20 بسته ورزشی به شرکت شرکت کنندگان اهدا شد.
مراسم ورزشی و همگانی تحرک شهروندی با حضور ولی الله شجاع پوریان معاون فرهنگی و اجتماعی, محمود میرلوحی و محمد جواد حق شناس اعضا شورای شهر تهران,  محمد صادق حسنی سرپرست سازمان ورزش شهرداری و محمد فیاض شهردار منطقه 18 امروز صبح امروز به صورت همزمان در 1500 واحد و بوستان مناطق 22 گانه شهر و همچنین بوستان قائم برگزار شد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/8