جستجو
Menu

اخبار برتر

رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی شهر تهران: برای توسعه ورزش سطح مطالبه از قانون‌گذاران را بالا ببرید


شهر ورزش ـ رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در  دیدار با سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: برای همگانی شدن سطح مطالبه خود از مسوولان را بالا ببرید.


 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حجت الاسلام حسن نوروزی، رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ومحمد صادق حسنی، سرپرست سازمان ورزش شهرداری با هم دیدار و در خصوص توسعه ورزش همگانی و ارایه خدمات به جانبازان و معلولان گفتگو کردند.

حسنی در این نشست گفت: در حوزه ایثار گران ما چند مجموعه ویژه معلولان و جانبازان داریم اما بهتر بود اماکن ورزشی طوری بازسازی شود که به سمتی برویم که معلولان و جانبازان نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: مجموعه قمر بنی هاشم(ع) مجموعه ای ویژه معلولان و جانبازان و به گفته کارشناسان یک مجموعه بی نظیر در خاور میانه است و روزانه ده ها تن از جانبازان و خانواده هایشان از خدمات آن با تخفیف مشخص شده استفاده می کنند.

حجت الاسلام حسن نوروزی خطاب به سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: شما باید برای دریافت خدمات و گسترش ورزش شهروندی و توسعه زیرساخت‌ها از تمام نمایندگان تهران مطالبه داشته باشد. لازم است تا مطالبه گری خود را بالا ببرید.

وی اظهار کرد: برای اینکه نمایندگان در مجلس از اقدامات پسندیده شهرداری در حوزه ورزش که به طور مستقیم با ارتقای سلامت افراد مرتبط است، حمایت کنند باید اطلاعات به روز و دقیق به صورت مستمر در اختیارشان قرار گیرد و از آنها درخواست کار شود.

رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش در حفظ سلامت این افراد نقش اساسی دارد، از حسنی به عنوان متولی ورزش همگانی خواست در شهرداری سطح خدمات ورزشی را برای  جانبازان در استان بالا ببرند تا قدری از درد جسمی و روحی کاسته شود.

رییس فراکسیون ایثارگران و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان این نشست از برخی اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران بازدید کرد.

 


تعداد مشاهده: 83
1397/2/24
print

رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی شهر تهران: برای توسعه ورزش سطح مطالبه از قانون‌گذاران را بالا ببرید


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در  دیدار با سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: برای همگانی شدن سطح مطالبه خود از مسوولان را بالا ببرید.


مدت قرارداد می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حجت الاسلام حسن نوروزی، رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ومحمد صادق حسنی، سرپرست سازمان ورزش شهرداری با هم دیدار و در خصوص توسعه ورزش همگانی و ارایه خدمات به جانبازان و معلولان گفتگو کردند.

حسنی در این نشست گفت: در حوزه ایثار گران ما چند مجموعه ویژه معلولان و جانبازان داریم اما بهتر بود اماکن ورزشی طوری بازسازی شود که به سمتی برویم که معلولان و جانبازان نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: مجموعه قمر بنی هاشم(ع) مجموعه ای ویژه معلولان و جانبازان و به گفته کارشناسان یک مجموعه بی نظیر در خاور میانه است و روزانه ده ها تن از جانبازان و خانواده هایشان از خدمات آن با تخفیف مشخص شده استفاده می کنند.

حجت الاسلام حسن نوروزی خطاب به سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: شما باید برای دریافت خدمات و گسترش ورزش شهروندی و توسعه زیرساخت‌ها از تمام نمایندگان تهران مطالبه داشته باشد. لازم است تا مطالبه گری خود را بالا ببرید.

وی اظهار کرد: برای اینکه نمایندگان در مجلس از اقدامات پسندیده شهرداری در حوزه ورزش که به طور مستقیم با ارتقای سلامت افراد مرتبط است، حمایت کنند باید اطلاعات به روز و دقیق به صورت مستمر در اختیارشان قرار گیرد و از آنها درخواست کار شود.

رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش در حفظ سلامت این افراد نقش اساسی دارد، از حسنی به عنوان متولی ورزش همگانی خواست در شهرداری سطح خدمات ورزشی را برای  جانبازان در استان بالا ببرند تا قدری از درد جسمی و روحی کاسته شود.

رییس فراکسیون ایثارگران و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان این نشست از برخی اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران بازدید کرد.

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/24

رییس فراکسیون مجلس شورای اسلامی شهر تهران: برای توسعه ورزش سطح مطالبه از قانون‌گذاران را بالا ببرید


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در  دیدار با سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: برای همگانی شدن سطح مطالبه خود از مسوولان را بالا ببرید.


مدت قرارداد می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حجت الاسلام حسن نوروزی، رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی ومحمد صادق حسنی، سرپرست سازمان ورزش شهرداری با هم دیدار و در خصوص توسعه ورزش همگانی و ارایه خدمات به جانبازان و معلولان گفتگو کردند.

حسنی در این نشست گفت: در حوزه ایثار گران ما چند مجموعه ویژه معلولان و جانبازان داریم اما بهتر بود اماکن ورزشی طوری بازسازی شود که به سمتی برویم که معلولان و جانبازان نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: مجموعه قمر بنی هاشم(ع) مجموعه ای ویژه معلولان و جانبازان و به گفته کارشناسان یک مجموعه بی نظیر در خاور میانه است و روزانه ده ها تن از جانبازان و خانواده هایشان از خدمات آن با تخفیف مشخص شده استفاده می کنند.

حجت الاسلام حسن نوروزی خطاب به سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: شما باید برای دریافت خدمات و گسترش ورزش شهروندی و توسعه زیرساخت‌ها از تمام نمایندگان تهران مطالبه داشته باشد. لازم است تا مطالبه گری خود را بالا ببرید.

وی اظهار کرد: برای اینکه نمایندگان در مجلس از اقدامات پسندیده شهرداری در حوزه ورزش که به طور مستقیم با ارتقای سلامت افراد مرتبط است، حمایت کنند باید اطلاعات به روز و دقیق به صورت مستمر در اختیارشان قرار گیرد و از آنها درخواست کار شود.

رییس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورزش در حفظ سلامت این افراد نقش اساسی دارد، از حسنی به عنوان متولی ورزش همگانی خواست در شهرداری سطح خدمات ورزشی را برای  جانبازان در استان بالا ببرند تا قدری از درد جسمی و روحی کاسته شود.

رییس فراکسیون ایثارگران و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در پایان این نشست از برخی اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهرداری تهران بازدید کرد.

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/24