جستجو
Menu

اخبار برتر

بازدید دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری؛ افزایش تعرفه مجموعه های ورزشی مانع همگانی شدن ورزش است


شهر ورزش ـ دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از توسعه ورزش همگانی از اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهردرای بازدید کردند.


 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران و حجت الاسلام حسن نوروزی رییس فراکسیون ایثارگران از مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان بازدید کردند و نحوه خدمت رسانی به شهروندان را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید که با همراهی حسنی سرپرست سازمان ورزش و برخی معاونان و مدیران وی برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمات ارایه شده به شهروندان رامطلوب ارزیابی کردند.

در این بازدید مقرر شد گزارش عملکرد سازمان ورزش شهرداری در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا در ارایه لوایح، همگانی شدن ورزش در جامعه مغفول نماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین از افزایش تعرفه های ورزشی مجموعه های ورزشی شهرداری که مانع همگانی شدن ورزش می شود، انتقاد و مخالفت خود را در خصوص لایحه افزایش تعرفه ها اعلام کردند.

 

 


تعداد مشاهده: 109
1397/2/24
print

بازدید دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری؛ افزایش تعرفه مجموعه های ورزشی مانع همگانی شدن ورزش است


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از توسعه ورزش همگانی از اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهردرای بازدید کردند.


مدت قرارداد می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران و حجت الاسلام حسن نوروزی رییس فراکسیون ایثارگران از مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان بازدید کردند و نحوه خدمت رسانی به شهروندان را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید که با همراهی حسنی سرپرست سازمان ورزش و برخی معاونان و مدیران وی برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمات ارایه شده به شهروندان رامطلوب ارزیابی کردند.

در این بازدید مقرر شد گزارش عملکرد سازمان ورزش شهرداری در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا در ارایه لوایح، همگانی شدن ورزش در جامعه مغفول نماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین از افزایش تعرفه های ورزشی مجموعه های ورزشی شهرداری که مانع همگانی شدن ورزش می شود، انتقاد و مخالفت خود را در خصوص لایحه افزایش تعرفه ها اعلام کردند.

 

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/24

بازدید دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری؛ افزایش تعرفه مجموعه های ورزشی مانع همگانی شدن ورزش است


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف حمایت از توسعه ورزش همگانی از اماکن ورزشی تحت پوشش سازمان ورزش شهردرای بازدید کردند.


مدت قرارداد می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران و حجت الاسلام حسن نوروزی رییس فراکسیون ایثارگران از مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان بازدید کردند و نحوه خدمت رسانی به شهروندان را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید که با همراهی حسنی سرپرست سازمان ورزش و برخی معاونان و مدیران وی برگزار شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی خدمات ارایه شده به شهروندان رامطلوب ارزیابی کردند.

در این بازدید مقرر شد گزارش عملکرد سازمان ورزش شهرداری در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد تا در ارایه لوایح، همگانی شدن ورزش در جامعه مغفول نماند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین از افزایش تعرفه های ورزشی مجموعه های ورزشی شهرداری که مانع همگانی شدن ورزش می شود، انتقاد و مخالفت خود را در خصوص لایحه افزایش تعرفه ها اعلام کردند.

 

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/2/24