جستجو
Menu

1395

خانوادگی ماهیگیری کنید


شهر ورزش- جشنواره بزرگ ماهیگیری خانوادگی به میزبانی منطقه 16 شهرداری تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، جشنواره ماهیگیری خانوادگی با هدف ترویج تفریحات سالم  و ایجاد حس آرامش و صبر در شهروندان به میزبانی منطقه 16شهرداری برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، در جشنواره یادشده غرفه‌های آموزش ماهیگیری، آشنایی با انواع ماهی‌ها، ماهیگیری کودکان، فروش ماهی، فروش لوازم ماهیگیری و توزیع بروشور درباره خواص ماهی برای استفاده شهروندان دایر می‌شودکه علاقه‌مندان به ورزش ماهیگیری می‌توانند از روز 11 تا15 تیرماه از ساعت 9 صبح تا12 در بوستان بعثت حاضر شوند و به ماهیگیری بپردازند.


تعداد مشاهده: 255
1397/4/10
print

خانوادگی ماهیگیری کنید


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش- جشنواره بزرگ ماهیگیری خانوادگی به میزبانی منطقه 16 شهرداری تهران برگزار می شود.

مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، جشنواره ماهیگیری خانوادگی با هدف ترویج تفریحات سالم  و ایجاد حس آرامش و صبر در شهروندان به میزبانی منطقه 16شهرداری برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، در جشنواره یادشده غرفه‌های آموزش ماهیگیری، آشنایی با انواع ماهی‌ها، ماهیگیری کودکان، فروش ماهی، فروش لوازم ماهیگیری و توزیع بروشور درباره خواص ماهی برای استفاده شهروندان دایر می‌شودکه علاقه‌مندان به ورزش ماهیگیری می‌توانند از روز 11 تا15 تیرماه از ساعت 9 صبح تا12 در بوستان بعثت حاضر شوند و به ماهیگیری بپردازند.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/10

خانوادگی ماهیگیری کنید


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش- جشنواره بزرگ ماهیگیری خانوادگی به میزبانی منطقه 16 شهرداری تهران برگزار می شود.

مدت قرارداد می باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، جشنواره ماهیگیری خانوادگی با هدف ترویج تفریحات سالم  و ایجاد حس آرامش و صبر در شهروندان به میزبانی منطقه 16شهرداری برگزار خواهد شد.
براساس این گزارش، در جشنواره یادشده غرفه‌های آموزش ماهیگیری، آشنایی با انواع ماهی‌ها، ماهیگیری کودکان، فروش ماهی، فروش لوازم ماهیگیری و توزیع بروشور درباره خواص ماهی برای استفاده شهروندان دایر می‌شودکه علاقه‌مندان به ورزش ماهیگیری می‌توانند از روز 11 تا15 تیرماه از ساعت 9 صبح تا12 در بوستان بعثت حاضر شوند و به ماهیگیری بپردازند.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/10