جستجو
Menu

1395

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری خبر داد: آغاز رقابت های ورزشی تابستانه


شهر ورزش ـ معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری از آغاز رقابت های ورزشی تابستانه خبر داد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از بهنام ابوالقاسم پور، معاون ورزش آقایان این سازمان،همزمان با آغاز فصل تابستان، تیرماه امسال  ده ها مسابقه ورزشی در بخش آقایان در مناطق مختلف پایتخت برگزار می شود.
براساس این گزارش، مسابقات دو و میدانی و طناب کشی اوتیسم و سندروم داون به میزبانی منطقه 7، دو ومیدانی و طناب کشی بیماران پیوند اعضا و کم توانان ذهنی به میزبانی منطقه 13 و مسابقات دارت و شطرنج بیماران ام اس به میزبانی منطقه  یک برگزار خواهد شد.
منطقه 17 میزبان برگزاری رقابت های فوتبال، تنیس روی میز و دارت بیماران اعصاب و روان است و منطقه 12 میزبانی مسابقات دارت، طناب کشی، فوتبال روی میز و طناب زنی کودکان زیر 14 سال و کودکان امید بهزیستی را به عهده دارد.
تابستان امسال رقابت های ورزشی ویژه کودکان زیر 7 سال با عنوان" بدو، بپر و پرتاب کن" شروع  می شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
مسابقات شنا ویژه کارمندان سازمان ورزش، مسابقات اسکیت، تجلیل از پیشکسوتان ورزش زورخانه ای و رقابتهای خانوادگی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تابستان امسال است.


تعداد مشاهده: 284
1397/4/12
print

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری خبر داد: آغاز رقابت های ورزشی تابستانه


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری از آغاز رقابت های ورزشی تابستانه خبر داد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از بهنام ابوالقاسم پور، معاون ورزش آقایان این سازمان،همزمان با آغاز فصل تابستان، تیرماه امسال  ده ها مسابقه ورزشی در بخش آقایان در مناطق مختلف پایتخت برگزار می شود.
براساس این گزارش، مسابقات دو و میدانی و طناب کشی اوتیسم و سندروم داون به میزبانی منطقه 7، دو ومیدانی و طناب کشی بیماران پیوند اعضا و کم توانان ذهنی به میزبانی منطقه 13 و مسابقات دارت و شطرنج بیماران ام اس به میزبانی منطقه  یک برگزار خواهد شد.
منطقه 17 میزبان برگزاری رقابت های فوتبال، تنیس روی میز و دارت بیماران اعصاب و روان است و منطقه 12 میزبانی مسابقات دارت، طناب کشی، فوتبال روی میز و طناب زنی کودکان زیر 14 سال و کودکان امید بهزیستی را به عهده دارد.
تابستان امسال رقابت های ورزشی ویژه کودکان زیر 7 سال با عنوان" بدو، بپر و پرتاب کن" شروع  می شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
مسابقات شنا ویژه کارمندان سازمان ورزش، مسابقات اسکیت، تجلیل از پیشکسوتان ورزش زورخانه ای و رقابتهای خانوادگی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تابستان امسال است.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/12

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری خبر داد: آغاز رقابت های ورزشی تابستانه


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری از آغاز رقابت های ورزشی تابستانه خبر داد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از بهنام ابوالقاسم پور، معاون ورزش آقایان این سازمان،همزمان با آغاز فصل تابستان، تیرماه امسال  ده ها مسابقه ورزشی در بخش آقایان در مناطق مختلف پایتخت برگزار می شود.
براساس این گزارش، مسابقات دو و میدانی و طناب کشی اوتیسم و سندروم داون به میزبانی منطقه 7، دو ومیدانی و طناب کشی بیماران پیوند اعضا و کم توانان ذهنی به میزبانی منطقه 13 و مسابقات دارت و شطرنج بیماران ام اس به میزبانی منطقه  یک برگزار خواهد شد.
منطقه 17 میزبان برگزاری رقابت های فوتبال، تنیس روی میز و دارت بیماران اعصاب و روان است و منطقه 12 میزبانی مسابقات دارت، طناب کشی، فوتبال روی میز و طناب زنی کودکان زیر 14 سال و کودکان امید بهزیستی را به عهده دارد.
تابستان امسال رقابت های ورزشی ویژه کودکان زیر 7 سال با عنوان" بدو، بپر و پرتاب کن" شروع  می شود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
مسابقات شنا ویژه کارمندان سازمان ورزش، مسابقات اسکیت، تجلیل از پیشکسوتان ورزش زورخانه ای و رقابتهای خانوادگی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تابستان امسال است.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/12