جستجو
Menu

1395

در پی برگزاری ویژه برنامه های هفته المپیک صورت گرفت؛ تقدیر رییس کمیته ملی المپیک از حسنی


شهر ورزش ـ رییس کمیته ملی المپیک با اهدای لوح تقدیر از زحمات رییس سازمان ورزش شهرداری تهران برای برگزاری برنامه های متنوع در هفته المپیک قدردانی کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، سیدرضا صالحی امیری ،رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی با ارسال لوح تقدیر از اقدامات محمد صادق حسنی، رییس سازمان ورزش برای برگزاری با شکوه هفته المپیک و اجرای برنامه های متنوع ورزشی تجلیل به عمل آورد.

متن تقدیرنامه ارسالی به شرح زیر است:

" جناب آقای حسنی، رییس محترم سازمان ورزش شهرداری

احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون از مساعدت و تلاشهای صادقانه جنابعالی جهت برگزاری هرچه بهترهفته المپیک درراستای تحقق هرچه بهتر شعار این دوره" امید، نشاط و همبستگی"قدردانی می شود.

امید آنکه در راه اعتلای ورزش کشوربه خصوص گسترش روح پهلوانی و نشاط در جامعه بیش از پیش موفق و موید باشید.

سیدرضا صالحي اميري"


تعداد مشاهده: 325
1397/4/13
print

در پی برگزاری ویژه برنامه های هفته المپیک صورت گرفت؛ تقدیر رییس کمیته ملی المپیک از حسنی


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ رییس کمیته ملی المپیک با اهدای لوح تقدیر از زحمات رییس سازمان ورزش شهرداری تهران برای برگزاری برنامه های متنوع در هفته المپیک قدردانی کرد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، سیدرضا صالحی امیری ،رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی با ارسال لوح تقدیر از اقدامات محمد صادق حسنی، رییس سازمان ورزش برای برگزاری با شکوه هفته المپیک و اجرای برنامه های متنوع ورزشی تجلیل به عمل آورد.

متن تقدیرنامه ارسالی به شرح زیر است:

" جناب آقای حسنی، رییس محترم سازمان ورزش شهرداری

احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون از مساعدت و تلاشهای صادقانه جنابعالی جهت برگزاری هرچه بهترهفته المپیک درراستای تحقق هرچه بهتر شعار این دوره" امید، نشاط و همبستگی"قدردانی می شود.

امید آنکه در راه اعتلای ورزش کشوربه خصوص گسترش روح پهلوانی و نشاط در جامعه بیش از پیش موفق و موید باشید.

سیدرضا صالحي اميري"

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/13

در پی برگزاری ویژه برنامه های هفته المپیک صورت گرفت؛ تقدیر رییس کمیته ملی المپیک از حسنی


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ رییس کمیته ملی المپیک با اهدای لوح تقدیر از زحمات رییس سازمان ورزش شهرداری تهران برای برگزاری برنامه های متنوع در هفته المپیک قدردانی کرد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، سیدرضا صالحی امیری ،رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی با ارسال لوح تقدیر از اقدامات محمد صادق حسنی، رییس سازمان ورزش برای برگزاری با شکوه هفته المپیک و اجرای برنامه های متنوع ورزشی تجلیل به عمل آورد.

متن تقدیرنامه ارسالی به شرح زیر است:

" جناب آقای حسنی، رییس محترم سازمان ورزش شهرداری

احتراما؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون از مساعدت و تلاشهای صادقانه جنابعالی جهت برگزاری هرچه بهترهفته المپیک درراستای تحقق هرچه بهتر شعار این دوره" امید، نشاط و همبستگی"قدردانی می شود.

امید آنکه در راه اعتلای ورزش کشوربه خصوص گسترش روح پهلوانی و نشاط در جامعه بیش از پیش موفق و موید باشید.

سیدرضا صالحي اميري"

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/13