جستجو
Menu

اخبار برتر

رییس کمیته ورزش شورای اسلامی تهران تصریح کرد: نقش تعیین کننده سازمان ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی


شهرورزش- در نشست عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت با معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر نقش موثر و تعیین کننده سازمان ورزش در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاکید شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد صادق حسنی، رییس این سازمان طی نشستی با حضور حجت نظری عضو و رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران و سرهنگ مرادی، معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با یکدیگر دیدار و پیرامون توسعه ورزش شهروندی و ایجاد نظم و آرامش در پایتخت و تعامل  با یکدیگر گفتگو کردند.
حجت نظری در این نشست گفت: سازمان ورزش بیشترین نقش را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و باید بگویم اگر نیروی انتظامی با این سازمان تعامل داشته باشد، در راه مقابله با بزهکاری بسیار موفق خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ادارات در شهرداری به موضوع فرهنگ و سلامت می پردازند اما بهترین مسیر برای ارتقای سلامت جامعه و ترویج فرهنگ درست در شهر توسعه ورزش و تفریحات ورزشی است که این امر از طریق تعامل با سازمان ورزش شهرداری میسر می شود.  
در این نشست حسنی ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی به جهت همکاری برای برگزاری برنامه های سازمان ورزش، اظهارکرد: در ماه مبارک رمضان که شرایط ورزش کردن برای بانوان و آقایان پس از افطار فراهم شده بود، ما شاهد بودیم که حضور ماموران نیروی انتظامی موجب امنیت خاطر مراجعین به اماکن ورزشی در نیمه های شب بود؛ این امر بسیار جای تقدیر دارد.
وی همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم باید بین شهرداری و نیروی انتظامی تعامل و ارایه خدمات متقابل وجود داشته باشد تا ورزش دوستان ضمن احساس شادی و نشاط، امنیت اجتماعی را نیز حس کنند.
درادامه این نشست سرهنگ مرادی ضمن تجلیل از فعالیت‌های سازمان ورزش در بحث توسعه ورزش همگانی، گفت: اقدامات شهرداری در فرهنگسازی قابل توجه بوده و این امر به سلامت عمومی منجر می شود.
وی افزود: اگر شهرداری تهران که یک نهاد اجتماعی محسوب می شود و نیروی انتظامی با هم هماهنگ و همراه باشند، بی شک می توانندچهره شهر را تغییر دهند و نقص های شهری را از بین ببرند.
نشست عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت با معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز 19 تیرماه انجام شد.


تعداد مشاهده: 117
1397/4/19
print

رییس کمیته ورزش شورای اسلامی تهران تصریح کرد: نقش تعیین کننده سازمان ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهرورزش- در نشست عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت با معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر نقش موثر و تعیین کننده سازمان ورزش در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاکید شد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد صادق حسنی، رییس این سازمان طی نشستی با حضور حجت نظری عضو و رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران و سرهنگ مرادی، معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با یکدیگر دیدار و پیرامون توسعه ورزش شهروندی و ایجاد نظم و آرامش در پایتخت و تعامل  با یکدیگر گفتگو کردند.
حجت نظری در این نشست گفت: سازمان ورزش بیشترین نقش را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و باید بگویم اگر نیروی انتظامی با این سازمان تعامل داشته باشد، در راه مقابله با بزهکاری بسیار موفق خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ادارات در شهرداری به موضوع فرهنگ و سلامت می پردازند اما بهترین مسیر برای ارتقای سلامت جامعه و ترویج فرهنگ درست در شهر توسعه ورزش و تفریحات ورزشی است که این امر از طریق تعامل با سازمان ورزش شهرداری میسر می شود.  
در این نشست حسنی ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی به جهت همکاری برای برگزاری برنامه های سازمان ورزش، اظهارکرد: در ماه مبارک رمضان که شرایط ورزش کردن برای بانوان و آقایان پس از افطار فراهم شده بود، ما شاهد بودیم که حضور ماموران نیروی انتظامی موجب امنیت خاطر مراجعین به اماکن ورزشی در نیمه های شب بود؛ این امر بسیار جای تقدیر دارد.
وی همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم باید بین شهرداری و نیروی انتظامی تعامل و ارایه خدمات متقابل وجود داشته باشد تا ورزش دوستان ضمن احساس شادی و نشاط، امنیت اجتماعی را نیز حس کنند.
درادامه این نشست سرهنگ مرادی ضمن تجلیل از فعالیت‌های سازمان ورزش در بحث توسعه ورزش همگانی، گفت: اقدامات شهرداری در فرهنگسازی قابل توجه بوده و این امر به سلامت عمومی منجر می شود.
وی افزود: اگر شهرداری تهران که یک نهاد اجتماعی محسوب می شود و نیروی انتظامی با هم هماهنگ و همراه باشند، بی شک می توانندچهره شهر را تغییر دهند و نقص های شهری را از بین ببرند.
نشست عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت با معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز 19 تیرماه انجام شد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/19

رییس کمیته ورزش شورای اسلامی تهران تصریح کرد: نقش تعیین کننده سازمان ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهرورزش- در نشست عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت با معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر نقش موثر و تعیین کننده سازمان ورزش در کاهش ناهنجاری های اجتماعی تاکید شد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد صادق حسنی، رییس این سازمان طی نشستی با حضور حجت نظری عضو و رییس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران و سرهنگ مرادی، معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با یکدیگر دیدار و پیرامون توسعه ورزش شهروندی و ایجاد نظم و آرامش در پایتخت و تعامل  با یکدیگر گفتگو کردند.
حجت نظری در این نشست گفت: سازمان ورزش بیشترین نقش را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد و باید بگویم اگر نیروی انتظامی با این سازمان تعامل داشته باشد، در راه مقابله با بزهکاری بسیار موفق خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ادارات در شهرداری به موضوع فرهنگ و سلامت می پردازند اما بهترین مسیر برای ارتقای سلامت جامعه و ترویج فرهنگ درست در شهر توسعه ورزش و تفریحات ورزشی است که این امر از طریق تعامل با سازمان ورزش شهرداری میسر می شود.  
در این نشست حسنی ضمن تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی به جهت همکاری برای برگزاری برنامه های سازمان ورزش، اظهارکرد: در ماه مبارک رمضان که شرایط ورزش کردن برای بانوان و آقایان پس از افطار فراهم شده بود، ما شاهد بودیم که حضور ماموران نیروی انتظامی موجب امنیت خاطر مراجعین به اماکن ورزشی در نیمه های شب بود؛ این امر بسیار جای تقدیر دارد.
وی همچنین تصریح کرد: ما معتقدیم باید بین شهرداری و نیروی انتظامی تعامل و ارایه خدمات متقابل وجود داشته باشد تا ورزش دوستان ضمن احساس شادی و نشاط، امنیت اجتماعی را نیز حس کنند.
درادامه این نشست سرهنگ مرادی ضمن تجلیل از فعالیت‌های سازمان ورزش در بحث توسعه ورزش همگانی، گفت: اقدامات شهرداری در فرهنگسازی قابل توجه بوده و این امر به سلامت عمومی منجر می شود.
وی افزود: اگر شهرداری تهران که یک نهاد اجتماعی محسوب می شود و نیروی انتظامی با هم هماهنگ و همراه باشند، بی شک می توانندچهره شهر را تغییر دهند و نقص های شهری را از بین ببرند.
نشست عضو شورای اسلامی شهر تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت با معاون اجتماعی و فرهنگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز 19 تیرماه انجام شد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/19