جستجو
Menu

اخبار برتر

بازدید مدیران شهری از مجموعه های ورزشی الزهرا(س)؛ آموزش مقابله با بحران برای کارکنان ضرورت دارد


شهر ورزش - معاون هماهنگی امور مناطق، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری تهران از دو  مجموعه ورزشی الزهرا(س) بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، شاپور رستمی، معاون هماهنگی امور مناطق، ولی الله شجاع پوریان، معاون فرهنگی و اجتماعی و محمدصادق حسنی، رییس سازمان ورزش شهرداری تهران عصر امروز از دو مجموعه ورزشی الزهرا(س) شش و دو بازدید کردند.

ارزیابی مثبت رستمی از فعالیت مجموعه های ورزشی الزهرا(س)

در این بازدید معاون هماهنگی امور مناطق با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های این مجموعه بر لزوم بهره وری این مجموعه برای مقابله با شرایط بحرانی تاکید کرد.
شاپور رستمی گفت: باید پرسنل و مربیان این مجموعه ها مطالب لازم و دوره های مقابله و مواجهه با شرایط اضطراری را بیاموزند تا در شرایط بحرانی بتوان از توانمندی های این افراد بهره برد.

استفاده بیش از 5 میلیون نفر از مجموعه های الزهرا در سال 

رییس سازمان ورزش شهرداری نیز با بیان اینکه سالانه بیش از 5 میلیون نفر فقط از مجموعه های ورزشی الزهرا(س) تهران استفاده می کنند، اظهار کرد: این میزان از استقبال، ضرورت آموزش مواجهه با شرایط اضطرار را دو چندان می کند.
حسنی با تاکید براینکه مدیران و مربیان مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان آموزش های لازم برای مقابله با بحران را فرا گرفته اند، افزود: سازمان ورزش آکادمی تخصصی برای آموزش و به روزرسانی اطلاعات پرسنل خود دارد که می تواند از این ظرفیت برای آموزش کمک های اولیه و مواجهه با بحران استفاده کند.
🆔 @sazmanvarzesh


تعداد مشاهده: 116
1397/7/15
print

بازدید مدیران شهری از مجموعه های ورزشی الزهرا(س)؛ آموزش مقابله با بحران برای کارکنان ضرورت دارد


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش - معاون هماهنگی امور مناطق، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری تهران از دو  مجموعه ورزشی الزهرا(س) بازدید کردند.

مدت قرارداد می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، شاپور رستمی، معاون هماهنگی امور مناطق، ولی الله شجاع پوریان، معاون فرهنگی و اجتماعی و محمدصادق حسنی، رییس سازمان ورزش شهرداری تهران عصر امروز از دو مجموعه ورزشی الزهرا(س) شش و دو بازدید کردند.

ارزیابی مثبت رستمی از فعالیت مجموعه های ورزشی الزهرا(س)

در این بازدید معاون هماهنگی امور مناطق با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های این مجموعه بر لزوم بهره وری این مجموعه برای مقابله با شرایط بحرانی تاکید کرد.
شاپور رستمی گفت: باید پرسنل و مربیان این مجموعه ها مطالب لازم و دوره های مقابله و مواجهه با شرایط اضطراری را بیاموزند تا در شرایط بحرانی بتوان از توانمندی های این افراد بهره برد.

استفاده بیش از 5 میلیون نفر از مجموعه های الزهرا در سال 

رییس سازمان ورزش شهرداری نیز با بیان اینکه سالانه بیش از 5 میلیون نفر فقط از مجموعه های ورزشی الزهرا(س) تهران استفاده می کنند، اظهار کرد: این میزان از استقبال، ضرورت آموزش مواجهه با شرایط اضطرار را دو چندان می کند.
حسنی با تاکید براینکه مدیران و مربیان مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان آموزش های لازم برای مقابله با بحران را فرا گرفته اند، افزود: سازمان ورزش آکادمی تخصصی برای آموزش و به روزرسانی اطلاعات پرسنل خود دارد که می تواند از این ظرفیت برای آموزش کمک های اولیه و مواجهه با بحران استفاده کند.
🆔 @sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/15

بازدید مدیران شهری از مجموعه های ورزشی الزهرا(س)؛ آموزش مقابله با بحران برای کارکنان ضرورت دارد


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش - معاون هماهنگی امور مناطق، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران و رییس سازمان ورزش شهرداری تهران از دو  مجموعه ورزشی الزهرا(س) بازدید کردند.

مدت قرارداد می باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، شاپور رستمی، معاون هماهنگی امور مناطق، ولی الله شجاع پوریان، معاون فرهنگی و اجتماعی و محمدصادق حسنی، رییس سازمان ورزش شهرداری تهران عصر امروز از دو مجموعه ورزشی الزهرا(س) شش و دو بازدید کردند.

ارزیابی مثبت رستمی از فعالیت مجموعه های ورزشی الزهرا(س)

در این بازدید معاون هماهنگی امور مناطق با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های این مجموعه بر لزوم بهره وری این مجموعه برای مقابله با شرایط بحرانی تاکید کرد.
شاپور رستمی گفت: باید پرسنل و مربیان این مجموعه ها مطالب لازم و دوره های مقابله و مواجهه با شرایط اضطراری را بیاموزند تا در شرایط بحرانی بتوان از توانمندی های این افراد بهره برد.

استفاده بیش از 5 میلیون نفر از مجموعه های الزهرا در سال 

رییس سازمان ورزش شهرداری نیز با بیان اینکه سالانه بیش از 5 میلیون نفر فقط از مجموعه های ورزشی الزهرا(س) تهران استفاده می کنند، اظهار کرد: این میزان از استقبال، ضرورت آموزش مواجهه با شرایط اضطرار را دو چندان می کند.
حسنی با تاکید براینکه مدیران و مربیان مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان آموزش های لازم برای مقابله با بحران را فرا گرفته اند، افزود: سازمان ورزش آکادمی تخصصی برای آموزش و به روزرسانی اطلاعات پرسنل خود دارد که می تواند از این ظرفیت برای آموزش کمک های اولیه و مواجهه با بحران استفاده کند.
🆔 @sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/15