جستجو
Menu

1395

با همکاری سازمان ورزش شهرداری برگزار می شود؛ مسابقات ورزشی بیماران اعصاب و روان به میزبانی منطقه 17 شهرداری


شهر ورزش ـ مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان به میزبانی منطقه 17 شهرداری و با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، هشتمین جشنواره مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان سراسر کشور به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سلامت روان در منطقه 17 شهرداری برگزار خواهد شد.
در این مسابقات که روز 19 مهرماه در محل مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی انجام می شود، بالغ  بر یک هزار شرکت کننده باهم رقابت می کنند.
🆔 @sazmanvarzesh


تعداد مشاهده: 135
1397/7/15
print

با همکاری سازمان ورزش شهرداری برگزار می شود؛ مسابقات ورزشی بیماران اعصاب و روان به میزبانی منطقه 17 شهرداری


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان به میزبانی منطقه 17 شهرداری و با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار می شود.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، هشتمین جشنواره مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان سراسر کشور به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سلامت روان در منطقه 17 شهرداری برگزار خواهد شد.
در این مسابقات که روز 19 مهرماه در محل مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی انجام می شود، بالغ  بر یک هزار شرکت کننده باهم رقابت می کنند.
🆔 @sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/15

با همکاری سازمان ورزش شهرداری برگزار می شود؛ مسابقات ورزشی بیماران اعصاب و روان به میزبانی منطقه 17 شهرداری


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان به میزبانی منطقه 17 شهرداری و با مشارکت سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار می شود.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، هشتمین جشنواره مسابقات ورزشی مراکز توانبخشی بیماران اعصاب و روان سراسر کشور به مناسبت گرامیداشت روز جهانی سلامت روان در منطقه 17 شهرداری برگزار خواهد شد.
در این مسابقات که روز 19 مهرماه در محل مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی انجام می شود، بالغ  بر یک هزار شرکت کننده باهم رقابت می کنند.
🆔 @sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/15