جستجو
Menu

اخبار برتر

دیدار رییس سازمان ورزش با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران؛ تاکید بر لزوم توجه به رعایت اخلاق در ورزش


شهر ورزش – رییس سازمان ورزش شهرداری تهران با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران دیدار و گفت و گو کرد.


به‌گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، رییس سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه معاونان این سازمان امروز میزبان اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران بود و طی آن بر لزوم رعایت حرمت و اخلاق در حوزه ورزش تاکید کرد.
"محمدصادق حسنی" ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از حضور پیشکسوتان حوزه ورزش در سازمان ورزش، گفت: سازمان ورزش، سازمان گرانی است؛ نه به خاطر منابع مالی، بلکه به دلیل وجود منابع انسانی گران بهایی که در این سازمان فعالیت می کنند. چراکه هرکدام از قهرمان های ورزشی که در این سازمان مشغول به کار هستند، بدون جایگاه شغلی هم دارای اعتبار هستند.
رییس سازمان ورزش با اشاره به فرهنگ غنی و جوانمردانه نسل گذشته کشور ، اظهار کرد: شما پیشکسوتان حوزه ورزش می توانید با انتقال اخلاق جوانمردانه همه اقشار جامعه را به حفظ حرمت ها ترغیب کنید و از آسیب هایی که در عرصه ورزش وجود دارد، جلوگیری کنید. حتی این مرام و معرفت را می توان به سطح جامعه نیز منتقل کرد.

" محمدرضا تهرانی" رییس جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران هم در این دیدار با تشکر از حمایت های سازمان ورزش و شهرداری تهران از سازمان های مردم نهاد، گفت: ما با راه اندازی گروه هایی با نام همیار هوادار، در استادیوم ها حاضر می شویم و با انجام کارهای فرهنگی به دنبال ارتقای سطح اخلاق در فضاهای ورزشی هستیم.
دیدار حسنی با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران روز 16 مهرماه در محل دفتر رییس سازمان ورزش شهرداری تهران انجام شد.


تعداد مشاهده: 143
1397/7/16
print

دیدار رییس سازمان ورزش با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران؛ تاکید بر لزوم توجه به رعایت اخلاق در ورزش


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش – رییس سازمان ورزش شهرداری تهران با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران دیدار و گفت و گو کرد.

مدت قرارداد می باشد.


به‌گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، رییس سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه معاونان این سازمان امروز میزبان اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران بود و طی آن بر لزوم رعایت حرمت و اخلاق در حوزه ورزش تاکید کرد.
"محمدصادق حسنی" ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از حضور پیشکسوتان حوزه ورزش در سازمان ورزش، گفت: سازمان ورزش، سازمان گرانی است؛ نه به خاطر منابع مالی، بلکه به دلیل وجود منابع انسانی گران بهایی که در این سازمان فعالیت می کنند. چراکه هرکدام از قهرمان های ورزشی که در این سازمان مشغول به کار هستند، بدون جایگاه شغلی هم دارای اعتبار هستند.
رییس سازمان ورزش با اشاره به فرهنگ غنی و جوانمردانه نسل گذشته کشور ، اظهار کرد: شما پیشکسوتان حوزه ورزش می توانید با انتقال اخلاق جوانمردانه همه اقشار جامعه را به حفظ حرمت ها ترغیب کنید و از آسیب هایی که در عرصه ورزش وجود دارد، جلوگیری کنید. حتی این مرام و معرفت را می توان به سطح جامعه نیز منتقل کرد.

" محمدرضا تهرانی" رییس جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران هم در این دیدار با تشکر از حمایت های سازمان ورزش و شهرداری تهران از سازمان های مردم نهاد، گفت: ما با راه اندازی گروه هایی با نام همیار هوادار، در استادیوم ها حاضر می شویم و با انجام کارهای فرهنگی به دنبال ارتقای سطح اخلاق در فضاهای ورزشی هستیم.
دیدار حسنی با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران روز 16 مهرماه در محل دفتر رییس سازمان ورزش شهرداری تهران انجام شد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/16

دیدار رییس سازمان ورزش با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران؛ تاکید بر لزوم توجه به رعایت اخلاق در ورزش


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش – رییس سازمان ورزش شهرداری تهران با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران دیدار و گفت و گو کرد.

مدت قرارداد می باشد.


به‌گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، رییس سازمان ورزش شهرداری تهران به همراه معاونان این سازمان امروز میزبان اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران بود و طی آن بر لزوم رعایت حرمت و اخلاق در حوزه ورزش تاکید کرد.
"محمدصادق حسنی" ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی از حضور پیشکسوتان حوزه ورزش در سازمان ورزش، گفت: سازمان ورزش، سازمان گرانی است؛ نه به خاطر منابع مالی، بلکه به دلیل وجود منابع انسانی گران بهایی که در این سازمان فعالیت می کنند. چراکه هرکدام از قهرمان های ورزشی که در این سازمان مشغول به کار هستند، بدون جایگاه شغلی هم دارای اعتبار هستند.
رییس سازمان ورزش با اشاره به فرهنگ غنی و جوانمردانه نسل گذشته کشور ، اظهار کرد: شما پیشکسوتان حوزه ورزش می توانید با انتقال اخلاق جوانمردانه همه اقشار جامعه را به حفظ حرمت ها ترغیب کنید و از آسیب هایی که در عرصه ورزش وجود دارد، جلوگیری کنید. حتی این مرام و معرفت را می توان به سطح جامعه نیز منتقل کرد.

" محمدرضا تهرانی" رییس جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران هم در این دیدار با تشکر از حمایت های سازمان ورزش و شهرداری تهران از سازمان های مردم نهاد، گفت: ما با راه اندازی گروه هایی با نام همیار هوادار، در استادیوم ها حاضر می شویم و با انجام کارهای فرهنگی به دنبال ارتقای سطح اخلاق در فضاهای ورزشی هستیم.
دیدار حسنی با اعضای جمعیت حامیان هواداران تیم های ملی فوتبال ایران روز 16 مهرماه در محل دفتر رییس سازمان ورزش شهرداری تهران انجام شد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/16