جستجو
Menu

1395

به مناسبت گرامیداشت هفته کودک صورت گرفت؛ ارایه تخفیف 50 درصد به والدین و فرزندان در مجموعه های آبی سازمان ورزش


شهر ورزش ـ رییس اداره کل اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته کودک والدین می توانند به همراه فرزندان خود (زیر 18 سال) از امکانات تفریحی استخر به صورت نیم بها استفاده کنند.


 به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از "فرزاد رادبوی"، رییس اداره کل اماکن ورزشی این سازمان، همزمان با فرارسیدن هفته کودک این اداره در نظر دارد طی دو روز امکان استفاده نیم بها از استخر های تحت پوشش سازمان  ورزش را برای خانواده های تهرانی فراهم سازد.
رادبوی خاطر نشان کرد: در این برنامه که طی روزهای 17 و 18 مهرماه اجرایی می شود، پدر ها به همراه فرزند ذکور خود می توانند با تخفیف 50 درصد از امکان تفریحی استخرها استفاده کنند. همچنین مادران و دختران نیز با حضور در مجموعه های ورزشی آبی سازمان ورزش به صورت نیم بها به ورزش و تفریح می پردازند.
وی تاکید کرد: شهروندان پیش از حضور در اماکن ورزشی برای بهره بردن از تسهیلات یادشده، از سانسهای ویژه بانوان و آقایان اطلاع کسب کنند. همچنین علاوه بر والدین، تخفیف 50 درصد برای تمام فرزندان زیر 18 سال ارایه می شود.
رییس اداره کل  اماکن ورزشی سازمان ورزش در پایان از "کمیجانی" مدیر مجموعه ورزشی شهید سلیمانی که با پیشنهاد خود موجبات بررسی و تکمیل اجرای طرح مذکور را فراهم ساخت، قدردانی کرد.
🆔@sazmanvarzesh


تعداد مشاهده: 124
1397/7/16
print

به مناسبت گرامیداشت هفته کودک صورت گرفت؛ ارایه تخفیف 50 درصد به والدین و فرزندان در مجموعه های آبی سازمان ورزش


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ رییس اداره کل اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته کودک والدین می توانند به همراه فرزندان خود (زیر 18 سال) از امکانات تفریحی استخر به صورت نیم بها استفاده کنند.

مدت قرارداد می باشد.


 به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از "فرزاد رادبوی"، رییس اداره کل اماکن ورزشی این سازمان، همزمان با فرارسیدن هفته کودک این اداره در نظر دارد طی دو روز امکان استفاده نیم بها از استخر های تحت پوشش سازمان  ورزش را برای خانواده های تهرانی فراهم سازد.
رادبوی خاطر نشان کرد: در این برنامه که طی روزهای 17 و 18 مهرماه اجرایی می شود، پدر ها به همراه فرزند ذکور خود می توانند با تخفیف 50 درصد از امکان تفریحی استخرها استفاده کنند. همچنین مادران و دختران نیز با حضور در مجموعه های ورزشی آبی سازمان ورزش به صورت نیم بها به ورزش و تفریح می پردازند.
وی تاکید کرد: شهروندان پیش از حضور در اماکن ورزشی برای بهره بردن از تسهیلات یادشده، از سانسهای ویژه بانوان و آقایان اطلاع کسب کنند. همچنین علاوه بر والدین، تخفیف 50 درصد برای تمام فرزندان زیر 18 سال ارایه می شود.
رییس اداره کل  اماکن ورزشی سازمان ورزش در پایان از "کمیجانی" مدیر مجموعه ورزشی شهید سلیمانی که با پیشنهاد خود موجبات بررسی و تکمیل اجرای طرح مذکور را فراهم ساخت، قدردانی کرد.
🆔@sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/16

به مناسبت گرامیداشت هفته کودک صورت گرفت؛ ارایه تخفیف 50 درصد به والدین و فرزندان در مجموعه های آبی سازمان ورزش


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ رییس اداره کل اماکن ورزشی سازمان ورزش شهرداری گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته کودک والدین می توانند به همراه فرزندان خود (زیر 18 سال) از امکانات تفریحی استخر به صورت نیم بها استفاده کنند.

مدت قرارداد می باشد.


 به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران و به نقل از "فرزاد رادبوی"، رییس اداره کل اماکن ورزشی این سازمان، همزمان با فرارسیدن هفته کودک این اداره در نظر دارد طی دو روز امکان استفاده نیم بها از استخر های تحت پوشش سازمان  ورزش را برای خانواده های تهرانی فراهم سازد.
رادبوی خاطر نشان کرد: در این برنامه که طی روزهای 17 و 18 مهرماه اجرایی می شود، پدر ها به همراه فرزند ذکور خود می توانند با تخفیف 50 درصد از امکان تفریحی استخرها استفاده کنند. همچنین مادران و دختران نیز با حضور در مجموعه های ورزشی آبی سازمان ورزش به صورت نیم بها به ورزش و تفریح می پردازند.
وی تاکید کرد: شهروندان پیش از حضور در اماکن ورزشی برای بهره بردن از تسهیلات یادشده، از سانسهای ویژه بانوان و آقایان اطلاع کسب کنند. همچنین علاوه بر والدین، تخفیف 50 درصد برای تمام فرزندان زیر 18 سال ارایه می شود.
رییس اداره کل  اماکن ورزشی سازمان ورزش در پایان از "کمیجانی" مدیر مجموعه ورزشی شهید سلیمانی که با پیشنهاد خود موجبات بررسی و تکمیل اجرای طرح مذکور را فراهم ساخت، قدردانی کرد.
🆔@sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/7/16