جستجو
Menu

اخبار برتر

نشست روسای سازمان ورزش و فدراسیون گلف کشور؛ گلف ورزشی برای تقویت تمرکز


شهر ورزش ـ روسای سازمان ورزش شهرداری و فدراسیون گلف کشور طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.


 به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حمید عزیزی، رییس فدراسیون گلف کشور با حضور در دفتر محمدصادق حسنی، رییس سازمان ورزش با وی دیدار و پیرامون همگانی شدن ورزش گلف گفتگو کرد.
 در این نشست حسنی ضمن خوشامدگویی به میهمانان، گفت: سازمان ورزش شهرداری تهران در تمام جشنواره های برگزار شده، صدها عنوان فعالیت ورزشی از جمله گلف را به صورت رایگان از برای آشنایی شهروندان در اختیارشان گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه گلف ورزشی است برای افزایش و تقویت تمرکز، اظهار کرد: سازمان ورزش در حوزه همگانی می تواند فضا و امکانات لازم را برای آشنا ساختن شهروندان با ورزش گلف در اختیار فدراسیون بگذارد. مینی گلف، بهکاپ و کروکت از جمله مواردی است که سازمان ورزش می تواند هم در جشنواره های ورزشی و هم در سالنها  برای استفاده شهروندان آماده کند.
رییس فدراسیون گلف کشور ضمن قدردانی از حمایت سازمان ورزش جهت توسعه رشته ورزشی گلف در شهر تهران،  گفت: بدون شک همگانی شدن این رشته ورزشی موجب تقویت این رشته در سطح قهرمانی خواهد شد و به استعدادیابی نیز کمک شایانی می کند.
دیدار روسای سازمان ورزش و فدراسیون گلف کشور روز پنجم آبان ماه انجام شد.


تعداد مشاهده: 165
1397/8/6
print

نشست روسای سازمان ورزش و فدراسیون گلف کشور؛ گلف ورزشی برای تقویت تمرکز


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ روسای سازمان ورزش شهرداری و فدراسیون گلف کشور طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.

مدت قرارداد می باشد.


 به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حمید عزیزی، رییس فدراسیون گلف کشور با حضور در دفتر محمدصادق حسنی، رییس سازمان ورزش با وی دیدار و پیرامون همگانی شدن ورزش گلف گفتگو کرد.
 در این نشست حسنی ضمن خوشامدگویی به میهمانان، گفت: سازمان ورزش شهرداری تهران در تمام جشنواره های برگزار شده، صدها عنوان فعالیت ورزشی از جمله گلف را به صورت رایگان از برای آشنایی شهروندان در اختیارشان گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه گلف ورزشی است برای افزایش و تقویت تمرکز، اظهار کرد: سازمان ورزش در حوزه همگانی می تواند فضا و امکانات لازم را برای آشنا ساختن شهروندان با ورزش گلف در اختیار فدراسیون بگذارد. مینی گلف، بهکاپ و کروکت از جمله مواردی است که سازمان ورزش می تواند هم در جشنواره های ورزشی و هم در سالنها  برای استفاده شهروندان آماده کند.
رییس فدراسیون گلف کشور ضمن قدردانی از حمایت سازمان ورزش جهت توسعه رشته ورزشی گلف در شهر تهران،  گفت: بدون شک همگانی شدن این رشته ورزشی موجب تقویت این رشته در سطح قهرمانی خواهد شد و به استعدادیابی نیز کمک شایانی می کند.
دیدار روسای سازمان ورزش و فدراسیون گلف کشور روز پنجم آبان ماه انجام شد.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/8/6

نشست روسای سازمان ورزش و فدراسیون گلف کشور؛ گلف ورزشی برای تقویت تمرکز


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ روسای سازمان ورزش شهرداری و فدراسیون گلف کشور طی نشستی با یکدیگر دیدار کردند.

مدت قرارداد می باشد.


 به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، حمید عزیزی، رییس فدراسیون گلف کشور با حضور در دفتر محمدصادق حسنی، رییس سازمان ورزش با وی دیدار و پیرامون همگانی شدن ورزش گلف گفتگو کرد.
 در این نشست حسنی ضمن خوشامدگویی به میهمانان، گفت: سازمان ورزش شهرداری تهران در تمام جشنواره های برگزار شده، صدها عنوان فعالیت ورزشی از جمله گلف را به صورت رایگان از برای آشنایی شهروندان در اختیارشان گذاشت.
وی با تاکید بر اینکه گلف ورزشی است برای افزایش و تقویت تمرکز، اظهار کرد: سازمان ورزش در حوزه همگانی می تواند فضا و امکانات لازم را برای آشنا ساختن شهروندان با ورزش گلف در اختیار فدراسیون بگذارد. مینی گلف، بهکاپ و کروکت از جمله مواردی است که سازمان ورزش می تواند هم در جشنواره های ورزشی و هم در سالنها  برای استفاده شهروندان آماده کند.
رییس فدراسیون گلف کشور ضمن قدردانی از حمایت سازمان ورزش جهت توسعه رشته ورزشی گلف در شهر تهران،  گفت: بدون شک همگانی شدن این رشته ورزشی موجب تقویت این رشته در سطح قهرمانی خواهد شد و به استعدادیابی نیز کمک شایانی می کند.
دیدار روسای سازمان ورزش و فدراسیون گلف کشور روز پنجم آبان ماه انجام شد.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/8/6