جستجو
Menu

1395

پيام تبريك رییس سازمان ورزش شهرداری به مناسبت روز سيزده آبان


رییس سازمان ورزش شهرداری تهران طی پیامی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به مردم ایران تبریک گفت.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، متن پیام محمدصادق حسنی رییس این سازمان به شرح زیر است:
"بسم الله الرحمن الرحیم"
 ۱۳ آبان ماه ، برگ زرین رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، روز تبلور غیرت و همت فرزندان بیدار دل ایران اسلامی در پاسداشت ارزش های دینی و ملی است. 
روز افتخار آفرینی دانش آموزان در مصلی عشق و مکتب دلدادگی است که در فراز و فرود و خفقان ایام  قلم، اندیشه را درفش کاویان ساختند و با همت پولادین، برج و باروی استکبار جهانی را فرو ریختند. 
اینجانب بر خود فرض می دانم  روز دانش آموز را که مصادف است با سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به ملت غیور کشور به ویژه دانش آموزان پویای ایران اسلامی تبریک گفته و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی اقتدار و شکوه بیش از پیش آروز کنم."


تعداد مشاهده: 113
1397/8/13
print

پيام تبريك رییس سازمان ورزش شهرداری به مناسبت روز سيزده آبان


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
رییس سازمان ورزش شهرداری تهران طی پیامی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به مردم ایران تبریک گفت.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، متن پیام محمدصادق حسنی رییس این سازمان به شرح زیر است:
"بسم الله الرحمن الرحیم"
 ۱۳ آبان ماه ، برگ زرین رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، روز تبلور غیرت و همت فرزندان بیدار دل ایران اسلامی در پاسداشت ارزش های دینی و ملی است. 
روز افتخار آفرینی دانش آموزان در مصلی عشق و مکتب دلدادگی است که در فراز و فرود و خفقان ایام  قلم، اندیشه را درفش کاویان ساختند و با همت پولادین، برج و باروی استکبار جهانی را فرو ریختند. 
اینجانب بر خود فرض می دانم  روز دانش آموز را که مصادف است با سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به ملت غیور کشور به ویژه دانش آموزان پویای ایران اسلامی تبریک گفته و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی اقتدار و شکوه بیش از پیش آروز کنم."

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/8/13

پيام تبريك رییس سازمان ورزش شهرداری به مناسبت روز سيزده آبان


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
رییس سازمان ورزش شهرداری تهران طی پیامی 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را به مردم ایران تبریک گفت.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، متن پیام محمدصادق حسنی رییس این سازمان به شرح زیر است:
"بسم الله الرحمن الرحیم"
 ۱۳ آبان ماه ، برگ زرین رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، روز تبلور غیرت و همت فرزندان بیدار دل ایران اسلامی در پاسداشت ارزش های دینی و ملی است. 
روز افتخار آفرینی دانش آموزان در مصلی عشق و مکتب دلدادگی است که در فراز و فرود و خفقان ایام  قلم، اندیشه را درفش کاویان ساختند و با همت پولادین، برج و باروی استکبار جهانی را فرو ریختند. 
اینجانب بر خود فرض می دانم  روز دانش آموز را که مصادف است با سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره) و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، به ملت غیور کشور به ویژه دانش آموزان پویای ایران اسلامی تبریک گفته و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی اقتدار و شکوه بیش از پیش آروز کنم."

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/8/13