جستجو
Menu

اخبار برتر

طرح ویژه سازمان ورزش شهرداری تهران برای توسعه ورزش دانش آموزی


 

شهر ورزش ـ سازمان ورزش شهرداری تهران طرحی ویژه برای دانش آموزان برنامه‌ریزی کرده تا این قشر هر روز به انجام حرکات ورزشی بپردازند.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، طرح "زنگ تحرک بیشتر" به همت این سازمان و با همکاری ادارات تربیت بدنی مناطق 22گانه به صورت روزانه در مدارس منتخب سطح تهران بر گزار می شود.

محمد صادق حسنی در این باره به خبرنگار ما گفت: این اقدام سازمان ورزش که با هدف توسعه ورزش در مدارس و سنین پایه و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در شهر تهران برای ترویج فرهنگ ورزش،در حال اجراست، در واقع ایجاد مسیر تازه ای برای افزایش گرایش نوجوانان به ورزش محلات است.

رییس سازمان ورزش شهرداری تهران ادامه داد: از این بستر یعنی جذب نوجوانان و جوانان به ورزش همگانی می توان افراد با استعداد در بخش ورزش محلات را پرورش داد و با استعدادیابی صحیح به سمت ورزش قهرمانی هدایت کرد.

 

وی اظهار کرد: در کنار توجه به گسترش ورزش همگانی، سازمان ورزش شهرداری تهران به ارتقای سلامت شهروندان و جامعه از طریق همگانی شده ورزش نیز توجه ویژه دارد.

حسنی خاطرنشان کرد: در طرح زنگ تحرک بیشتر، آموزش حرکات صحیح ورزشی تحت نظر مربی مجرب پیش بینی شده است .

گفتنی است، از ابتدای فصل پاییز طرح زنگ تحرک بیشتر در مدارس منتخب مناطق 22گانه پایتخت در حال اجرا است.


تعداد مشاهده: 296
1397/8/13
print

طرح ویژه سازمان ورزش شهرداری تهران برای توسعه ورزش دانش آموزی


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

 

شهر ورزش ـ سازمان ورزش شهرداری تهران طرحی ویژه برای دانش آموزان برنامه‌ریزی کرده تا این قشر هر روز به انجام حرکات ورزشی بپردازند.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، طرح "زنگ تحرک بیشتر" به همت این سازمان و با همکاری ادارات تربیت بدنی مناطق 22گانه به صورت روزانه در مدارس منتخب سطح تهران بر گزار می شود.

محمد صادق حسنی در این باره به خبرنگار ما گفت: این اقدام سازمان ورزش که با هدف توسعه ورزش در مدارس و سنین پایه و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در شهر تهران برای ترویج فرهنگ ورزش،در حال اجراست، در واقع ایجاد مسیر تازه ای برای افزایش گرایش نوجوانان به ورزش محلات است.

رییس سازمان ورزش شهرداری تهران ادامه داد: از این بستر یعنی جذب نوجوانان و جوانان به ورزش همگانی می توان افراد با استعداد در بخش ورزش محلات را پرورش داد و با استعدادیابی صحیح به سمت ورزش قهرمانی هدایت کرد.

 

وی اظهار کرد: در کنار توجه به گسترش ورزش همگانی، سازمان ورزش شهرداری تهران به ارتقای سلامت شهروندان و جامعه از طریق همگانی شده ورزش نیز توجه ویژه دارد.

حسنی خاطرنشان کرد: در طرح زنگ تحرک بیشتر، آموزش حرکات صحیح ورزشی تحت نظر مربی مجرب پیش بینی شده است .

گفتنی است، از ابتدای فصل پاییز طرح زنگ تحرک بیشتر در مدارس منتخب مناطق 22گانه پایتخت در حال اجرا است.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/8/13

طرح ویژه سازمان ورزش شهرداری تهران برای توسعه ورزش دانش آموزی


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

 

شهر ورزش ـ سازمان ورزش شهرداری تهران طرحی ویژه برای دانش آموزان برنامه‌ریزی کرده تا این قشر هر روز به انجام حرکات ورزشی بپردازند.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، طرح "زنگ تحرک بیشتر" به همت این سازمان و با همکاری ادارات تربیت بدنی مناطق 22گانه به صورت روزانه در مدارس منتخب سطح تهران بر گزار می شود.

محمد صادق حسنی در این باره به خبرنگار ما گفت: این اقدام سازمان ورزش که با هدف توسعه ورزش در مدارس و سنین پایه و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در شهر تهران برای ترویج فرهنگ ورزش،در حال اجراست، در واقع ایجاد مسیر تازه ای برای افزایش گرایش نوجوانان به ورزش محلات است.

رییس سازمان ورزش شهرداری تهران ادامه داد: از این بستر یعنی جذب نوجوانان و جوانان به ورزش همگانی می توان افراد با استعداد در بخش ورزش محلات را پرورش داد و با استعدادیابی صحیح به سمت ورزش قهرمانی هدایت کرد.

 

وی اظهار کرد: در کنار توجه به گسترش ورزش همگانی، سازمان ورزش شهرداری تهران به ارتقای سلامت شهروندان و جامعه از طریق همگانی شده ورزش نیز توجه ویژه دارد.

حسنی خاطرنشان کرد: در طرح زنگ تحرک بیشتر، آموزش حرکات صحیح ورزشی تحت نظر مربی مجرب پیش بینی شده است .

گفتنی است، از ابتدای فصل پاییز طرح زنگ تحرک بیشتر در مدارس منتخب مناطق 22گانه پایتخت در حال اجرا است.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/8/13